Tabu – Københavns Universitet

TABU

Velkommen til TABU – religionsvidenskabeligt tidsskrift for religionsvidenskabsstuderende og andre interesserede læsere. 

TABU drives af studerende på religionsvidenskab, men er et forum hvor alle, nye og uerfarne – såvel som garvede og gamle, er meget velkomne til at bidrage med indlæg eller idéer til indlæg, det være sig alt fra analytiske artikler og essays, til debatoplæg, rejsebreve, feltarbejdsrapporter, interviews, reportager, kommentarer, resuméer af opgaver, anmeldelser af bøger, film, konferencer, eller andet med religionsfaglig relevans.

Indlæg modtages via e-mail til et af redaktionens medlemmer, som består af:

Simon Beierholm:  simonbeierholm@gmail.com
Brian Traantoft Rasmussen: briantraantoft@gmail.com 
Katrine Gadsbøll: katrine.gadsboell@gmail.com

Hvis du har lyst til at yde en mere fast og forpligtende indsats, er redaktionen altid åben for nye medlemmer! Kontakt os blot for information.

TABU udkommer 2-4 gange om året og er gratis.

TABU udgives af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns
Universitet.