Fra mainstream til diaspora: flerstemmighed og de mange sandheder i arabiske medier

Ehab Galal

Lektor Ehab Galal, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (KU) holder afskedsforelæsning.

ToRS siger farvel til en af sine mest populære skikkelser, når Ehab Galal her i slutningen af maj træder tilbage og går på pension. Ehab havde allerede en varieret karriere bag sig, da han i 1990erne begyndte på studiet af arabisk. Det var omtrent samtidig med introduktionen af satellit-tv, og Carsten Niebuhr Instituttet – som Mellemøst-afdelingen dengang hed – investerede i en parabol-antenne, som blev sat op på taget i Snorresgade. Det betød, at mellemøstlige nyheder, debat og kultur nu kom ind i instituttet i real time. Ehab var nok den første til at se potentialet, både som studerende, som sproglærer og senere som forsker. Han fulgte entusiastisk med i programmerne og optog gerne ting til os andre.

Det var derfor naturligt, at Ehab blev den første i Danmark, der skrev ph.d.-afhandling om arabisk TV og den rivende transnationale udvikling, som satellitterne havde bevirket. Hans afhandling var vist også internationalt den første, der særligt slog ned på de nye islamiske kanaler og de forskellige programformater, der nu blev udviklet til religiøst TV. I alt fald blev han og instituttet internationalt kendt for sin interesse i den ny transnationale islamiske offentlighed, som var skabt på TV-fronten, men som snart også manifesterede sig på internettet. Ehab interesserede sig ikke bare for indholdet, men også for producenterne, pengene og politikken bag. Og med tiden også for seerne og forbrugerne, som han opsøgte i feltarbejder i en række lande.

Med sin stærke empiriske forankring og interesse i medie-teori kom Ehab med i internationale temanumre og publikationer om arabiske og mellemøstlige medier, og var en nøglefigur i forskellige forskningsprojekter, internationalt og lokalt. Det seneste – Mediatized Diasporas – under hans egen ledelse.

Parallelt med sin forskning har Ehab undervist i arabisk sprog, oversættelse, opgaveskrivning og selvfølgelig medier i Mellemøsten. Det er et emne, som fra tid til anden også har haft stor bevågenhed i danske medier, og her har Ehab beredvilligt stillet op, også selv om han til tider fandt det noget frustrerende. Med sin fortid som tolk og sit hjælpsomme væsen har han utallige gange hjulpet mig og andre kolleger med at forstå eller fortolke arabiske film, programmer, tekster eller andre udsagn, vi kunne være i tvivl om. Og med sin humor og store omgængelighed har han været en go-to person for både studerende og kolleger. Det tror og håber vi vil fortsætte, selv om han går af.

Efter forelæsningen er der reception i Frokoststuen på ToRS (Søndre Campus, lokale 10-3-28).