Uddannelser

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier udbyder en lang række bachelor- og kandidatuddannelse, enkeltfag og tilvalgskurser inden for følgende områder: