Brug vores viden

På ToRS finder I eksperter i religionsvidenskab samt sprogbaseret ekspertise i Asien, Mellemøsten, Østeuropa, Grønland og en række oltidskulturer. Vi har desuden fokus på minoritetsspørgsmål og på tværkulturelle og komparative perspektiver. Vores forskere, undervisere og studerende formidler gerne deres viden i alle mulige formater og sammenhænge, hvad enten det gælder sproglige spørgsmål, historiske forhold eller helt aktuelle udviklinger.

For pressen

Pressemedarbejderne hjælper dig med at finde den relevante ekspert til din historie.

Carsten Munk Hansen
Pressemedarbejder
Mobil: +45 28 75 80 23
carstenhansen@hum.ku.dk
Pernille Munch Toldam 
Pressemedarbejder
Mobil: +45 29 92 41 69
pmunch@hum.ku.dk

 

For myndigheder og virksomheder

 

 

Vi tilbyder tilpassede virksomhedskurser om det meste af den ikke-vestlige verden. Vores kurser kan have et regionalt perspektiv eller et generelt kulturforståelsesperspektiv, men oftest en kombination. Virksomhedskurserne sammensættes altid efter jeres behov og tager hensyn til bl.a. geografi, samarbejdspartnere, kulturelle udfordringer, jobfunktioner og tidligere erfaringer.

Læs mere.

 

 

 

 

 

Vi tilbyder foredrag om alt muligt og umuligt inden for de geografiske områder Asien, Mellemøsten og Nordafrika, Rusland og Øst- og Sydøsteuropa, Latinamerika, Danmark samt Grønland og de arktiske egne. Derudover kan vi også dække emner som religion, CSR, internationale juridiske forhold, minoritets- problematikker, kulturforståelse og interkulturel kommunikation, kulturarv m.fl.

Læs mere.

 

 

 

 

 

Vi tilbyder konsulentbistand til virksomheder og institutioner - fx i forbindelse med akuthjælp til udstationerede medarbejdere og kulturtilpasset formidling og design.

Læs mere.

 

 

 

 

 

Studerende kan indgå i et såkaldt projektorienteret forløb (i daglig tale praktik), hvor de udfører projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. 

Læs mere.

 

 

 

For skoler og gymnasier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan møde ToRS i forbindelse med Åbent Hus, Studerende for en dag eller SRP. Læs om Åbent Hus og Studerende for en dag.

Du kan også besøge os sammen med dit gymnasiehold eller elevudvalg, hvor I kan bestille foredrag og evt. besøge ToRS’ studiemiljø. Vi har mulighed for at tilbyde jer disse besøg i en online version, hvis nødvendigt. Kontakt tors-brobygning@hum.ku.dk for nærmere oplysninger herom.

 

 

 

 

 

Gennem KulturKurser.dk kan du få faglig opdatering og ny viden via vores undervisere, der er forskere på Københavns Universitet. Vi tilbyder løbende diverse faglige arrangementer og kurser, som giver et kompetenceløft og ny inspiration til gymnasielærere m.fl. Det er også muligt at booke et lukket kursus, hvor I får kurset på besøg på jeres gymnasium eller arbejdsplads.

Læs mere.

 

 

Vi tilbyder diverse online undervisningstilbud samt undervisningsmateriale via KU’s brobygningsportal FOKUS. De kan bookes via FOKUS eller via mail til tors-brobygning@hum.ku.dk.

 

For alle

 

Hvert år udgiver ToRS en årbog med artikler af instituttets forskere inden for et fælles tema, som på forhånd er defineret af instituttets ansatte. Artiklerne giver et letlæseligt indblik i instituttets store vidensbredde og de tværkulturelle perspektiver, vi også arbejder med.

Se årbøger og rapporter.