Praktik – et projektorienteret forløb mellem studerende og arbejdsplads

Studerende kan indgå i et såkaldt projektorienteret forløb – i daglig tale ”praktik” –, hvor de udfører projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. I et projektorienteret forløb  skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver. Under forløbet skal den studerende have en supervisor fra virksomheden, og en vejleder (underviser) fra universitetet, der tager sig af vejledning af eksamensopgaven. Den studerende afslutter forløbet med en prøve (eksamensrapport) som bedømmes af universitetet.

Hvad kan din virksomhed få?

  • En studerende som er motiveret og engageret
  • Adgang til den nyeste viden, analyser og metoder fra den studerendes fagområde
  • Et frisk pust, nye perspektiver og ny energi til virksomheden
  • Brobygning mellem virksomhed og akademiker
  • Viden om hvad akademiske medarbejdere kan bidrage med – hvis du overvejer at ansætte højtuddannet arbejdskraft som noget nyt

Hvad kan en studerende tilbyde i din virksomhed?

Den studerende kan i et projektorienteret forløb løse afgrænsede projekter eller opgaver. Den studerende kan tilbyde generel, akademisk bistand inden for fx organisering, formidling, analyse og markedsføring.

Hvornår?

Et projektorienteret forløb er typisk placeret i tidsrummet september – december eller februar – juni efter aftale mellem studerende og virksomhed. Der må gerne aflægges timer også på andre tidspunkter ifølge aftale med den studerende.

Hvor mange timer?

Studiefremdriftsreformen har sat nye rammer for alle universitetsstuderende og betyder at alle studerende skal aflægge fuldtidsstudieaktivitet hvert semester. Der er ingen muligheder for at læse på nedsat tid. Forsinkelser har store konsekvenser for den enkelte studerende. Derfor må et projektorienteret forløb ikke være studietidsforlængende. På ToRS er forløbet normeret til et halvt semester (15 ECTS) (hvor studerende sideløbende følger et andet modul på universitetet)

  • 15 ECTS: Forløbet er typisk mellem 375-400 timer.
  • Timerne kan – efter aftale mellem studerende og arbejdspladsen – placeres med mange timer om ugen på få måneder eller spredes ud over hele semesteret med færre timer om ugen.  

Der skal tages hensyn til, at den studerende skal have tid til at følge evt. undervisning på universitetet samt udarbejde en praktikrapport og forberede sig til eksamen.

Få en studerende på din arbejdsplads – sådan gør du:

  1. Udarbejd et ’praktikopslag’: Fortæl kort om virksomheden, de konkrete projekter/opgaver og hvilke kompetencer du søger hos den studerende. Anfør gerne en ansøgningsfrist og en kontaktperson.
  2. Del opslaget: Du kan sende opslaget til tors@hum.ku.dk. Derefter sørger instituttet for at opslaget kommer ud til vores studerende. Du kan også få delt opslaget bredere ved at benytte KUs Jobbank. Send gerne opslaget i april (for aftaler med start i september) eller september (for aftaler med start i februar). Del evt. også opslaget via andre relevante kanaler fx via netværk eller sociale medier.
  3. Lav en aftale med en studerende: Når du har fundet den rette studerende, skal I sammen aftale de nærmere rammer og indgå en kontrakt. Den studerende skal i samarbejde med virksomheden sikre, at kontrakten lever op til kravene og de faglige mål i studieordningen og til rammerne for et projektorienteret forløb. Den studerende sørger selv for at sende relevant dokument til studienævnet for at få en forhåndsgodkendelse. Her lægges vægt på en fornuftig arbejdsbeskrivelse med relevante opgaver.
  4. Supervision af den studerende: Under det projektorienterede forløb skal den studerende have en kontaktperson i virksomheden, der sørger for supervision, løbende kontakt og feedback så den studerende kan udføre forløbet tilfredsstillende.

Er praktikken meritgivende?

Ja, hvis der er indgået en kontrakt mellem virksomheden, den studerende og instituttet, er forløbet ECTS-givende og indgår som en del af den studerendes uddannelse, såfremt studienævnet har forhåndsgodkendt forløbet. Andre typer aftaler betragtes som initiativer indgået i den studerendes fritid.