Om instituttet

ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA.

Klik på kortet for at se en større version

Vores værdier

Forståelse og oversættelse af andre verdensbilleder og værdier - tværkulturelt

 • På ToRS går vi åbent, nysgerrigt og kritisk undersøgende til verden. Vi viser og anerkender, at verden ser helt anderledes ud, når man står andre steder.
   
 • ToRS beskæftiger sig særligt med de kulturer, der anses for at være anderledes end den vestlige. Vi lærer om, lytter til og engagerer os med mennesker fra andre lande, som har andre verdensbilleder, religioner, livssyn, perspektiver og ideer, samt andre former for social organisering, statsdannelse, politikker og hierarkier – historisk og i dag.
    
 • Som humanistiske forskere fokuserer vi på aktører, helt ned på individniveau, deres udtryk af enhver art, herunder æstetiske, materielle, private og psykologiske udtryk og aftryk. Derfor studerer vi litteratur, medier, artefakter, kunst og musik men også de mest hverdagsagtige vaner. Vores forskning skaber kundskab og indsigter, som bliver tilgængelig gennem sprogkundskaber, samt tematisk og regional ekspertise.

Sprogbaserede områdestudier - regionalt

 • At ToRS har sprogbaserede områdestudier indebærer langt mere end blot gloseforståelse. Sprogtilegnelsen indebærer, at vi opbygger kompetencer til at forstå de kulturelle betydninger, som afsendere og modtagere af sproglige og andre budskaber tillægger dem – at vi dermed opnår en kulturel oversættelseskompetence.
   
 • På baggrund af vores ekspertise og erfaringer med sprog, kultur, religion og samfund på tværs af tid og rum, ønsker vi sammen med vores samtalepartnere og samarbejdspartnere i Danmark og internationalt at generere ny viden og løsninger på komplekse problemstillinger.  

Åbenhed og generøsitet

 • ToRS stræber efter at være et inkluderende arbejdsfællesskab. Dette gør vi ved at fremme og sikre et unikt, diverst fagfælleskab og vi understøtter samarbejder i og på tværs af fag og discipliner.
   
 • Vi er generøse både med vores viden og med vores tid – både i interne, kollegiale fællesskaber, på tværs af fagdiscipliner, men også med interessenter udenfor instituttet. Vi ønsker at gøre vores forskning tilgængelig ikke blot for medier, politikere og andre interessenter i Danmark, men også interessenterne i de lande hvor vi arbejder.
    
 • ToRS fremmer samarbejde og interaktion mellem forskellige discipliner og områder. Vi ser interdisciplinaritet som en forudsætning for at forstå komplekse problemer. ToRS arbejder tværdisciplinært regionalt og tematisk.

Studenterfokus

 • ToRS lægger vægt på at skabe et positivt og støttende læringsmiljø for studerende. Vi uddanner studerende til at kunne analysere, formidle, være kritisk tænkende, forstå kulturelle ligheder og forskelle og til at bevæge sig i og på tværs af fag og discipliner. Vores kandidater forstår og formidler kulturel kompleksitet på højt niveau.
   
 • Underviserne på ToRS inspirerer og stimulerer de studerende til modigt og nysgerrigt at søge og skabe ny viden.