Om instituttet

Viden om verden fremmer tolerance

ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – samfundsmæssigt og kulturelt. Det er ToRS’ formål at formidle indsigt i denne mangfoldighed.

Forskningen og undervisningen på instituttet behandler aktuelle forhold i det 21. århundredes samfundsmæssige og kulturelle brændpunkter, men rummer tillige et kulturarvsmæssigt og historisk perspektiv, der rækker helt tilbage til jæger- og samlersamfundene, de første bysamfund og dannelsen af oldtidens første verdenscivilisationer i Mellemøsten, Asien og Central- og Sydamerika. Vi forstår vores egen tid på baggrund af vores kulturarv.

Sproglige kompetencer og regional ekspertise udgør fundamentet for ToRS’ virke. Hvert samfund studeres på sine egne præmisser og via sit eget sprog, men med det udgangspunkt, at kulturer, religioner og samfund aldrig kan forstås som isolerede enheder. Regionale processer må altid ses i et større perspektiv, der går på tværs af kulturer, landegrænser og perioder.

Det er ToRS’ ambition at bidrage til vidensamfundets udvikling ved at øge forståelsen for kulturhistoriske, religiøse og samfundsmæssige forhold i en verden, hvis regioner på én gang er tæt forbundne og langt fra hinanden. Gennem forskning, formidling og uddannelse gør ToRS samfundet klogere, både på sig selv og på andre.