Aftagerpanel

I 2019 fik ToRS et nyt og udvidet aftagerpanel. Udvidelsen skal styrke instituttets samarbejde med omverdenen om vores uddannelsesaktiviteter, så vi bedre får dækket vores mange uddannelsesområder, og det nuværende og potentielle arbejdsmarked. Aftagerpanelet mødes fast én gang årligt, og derudover inddrages panelet i de vigtigste uddannelsesmæssige udviklinger, hvor det har en rådgivende funktion. Endelig er medlemmerne hver især vigtige samarbejdspartnere ift. praktik og erhvervsvejledning, praksisorienterede kurser, brobygning til det øvrige uddannelsessystem, strategiske satsninger og faglige aktiviteter ud af huset.