Aftagerpanel

I 2019 fik ToRS et nyt og udvidet aftagerpanel. Udvidelsen skal styrke instituttets samarbejde med omverdenen om vores uddannelsesaktiviteter, så vi bedre får dækket vores mange uddannelsesområder, og det nuværende og potentielle arbejdsmarked. Aftagerpanelet mødes fast én gang årligt, og derudover inddrages panelet i de vigtigste uddannelsesmæssige udviklinger, hvor det har en rådgivende funktion. Endelig er medlemmerne hver især vigtige samarbejdspartnere ift. praktik og erhvervsvejledning, praksisorienterede kurser, brobygning til det øvrige uddannelsessystem, strategiske satsninger og faglige aktiviteter ud af huset.

 

 

 

 

 

Jeg kan bidrage i forbindelse med kompetencer og udslusning af de studerende, fx. i forbindelse med studieordninger og udvikling af disse. Jeg kan også bidrage med kortere oplæg omkring job og kompetencer til fx arrangementer med deltagelse af studerende.

Dorthe Rozalia Horup

E-mail: dorthe_rozalia@yahoo.dk  

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan tilbyde viden og samarbejde om digitalisering i den offentlige sektor i Danmark og Japan.

Chefkonsulent Karen Ejersbo Iversen
E-mail: kei@oes.dk

Kontor for It-styring, Økonomistyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan give et indblik i arbejdet med at skabe kulturoplevelser med både danske og internationale personligheder med afsæt i Det Kongelige Biblioteks gigantiske samlinger.

Kulturchef Pernille Schütz
E-mail: psch@kb.dk

Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K