Aftagerpanel

Anna Leclercq Vrang
Konsulent, Forskning, uddannelse og mangfoldighed
DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
E-mail: anlv@di.dk
http://di.dk

Charlotte Flindt Pedersen 
Direktør
Udenrigspolitisk Selskab 
Amaliegade 40 A, 1256 København K 
E-mail: flindt@udenrigs.dk 
www.udenrigs.dk 

Claus Egeris
Sekretariatschef 
Måltidspartnerskabet

Daniella Kuzmanovic
Konsulent
E-mail: dkuzmanovic@outlook.dk 

Dorthe Rozalia Horup
Karriere- og uddannelseskonsulet
E-mail: dorthe@unimind.dk
www.unimind.dk

Filip Lau
Founding partner
ReD Associates Copenhagen 
Kronprinsessegade 20, 1306 København K
E-mail: lau@redassociates.dk 
www.redassociates.dk 

Janne Laursen
Museumsdirektør
Dansk Jødisk Museum
Proviantpassagen 6, 1218 Kbh K
E-mail: JL@jewmus.dk 
http://www.jewmus.dk/

Jørgen Christian Wind Nielsen
Sprogpolitisk rådgiver
E-mail: wind.nielsen@webspeed.dk 

Karen Ejersbo Iversen
Chefkonsulent
Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4, 1301 København K
E-mail: kei@digst.dk 

Leise Johnsen
Direktør
Det Grønlandske Hus
Løvstræde 6, Postbox 1042, 1007 København K
E-mail: LEISE@sumut.dk 
www.sumut.dk

Line Elk Hansen
Project & Public Affairs Manager
Danish-Chinese Business Forum 
Indiakaj 20, 2100 København Ø
E-mail: leh@dcbf.dk 
www.dcbf.dk 

Lisbet Winther
Direktør
Speak, School of Danish.
Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup
E-mail: lw@speakspeak.dk 
www.speakspeak.dk 

Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor
Viby Gymnasium
Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J
E-mail: lj@vibygym.dk
http://www.vibygym.dk/

Maja Bødtcher-Hansen
Rektor, Frederiksberg Gymnasium
Falkoner Plads 2
2000 Frederiksberg
E-mail: mbh@frederiksberggymnasium.dk
http://frberg-gym.dk/

Mikkel Madvig
Direktør, Mikkel Madvig ApS

Nadja Ausker
Enhedschef
Region Hovedstaden, Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Center for Sundhed
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
E-mail: nadja.ausker.01@regionh.dk 
www.regionh.dk 

Pernille Schütz
Cinematekschef 
Det Danske FIlminstitut
Gothersgade 55, 1123 København K 
E-mail: pernilles@dfi.dk 
www.dfi.dk 

Peter Wandel 
Museumsdirektør
Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32, 1306 København K
E-mail: p.wandel@davidmus.dk
www.davidmus.dk 

Kontaktperson på ToRS

Tippe Eisner
Sekretær for Aftagerpanelet
Karen Blixens Plads 8, bygning 10
Lokale 10-3-112300 København S
E-mail: teisner@hum.ku.dk