Kunst på ToRS

På Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier sætter vi pris på kunstens rolle som katalysator for samtidens refleksioner, dialoger og drømme.

I samarbejde med toneangivende samtidskunstnere i berøring med de mange områder instituttet beskæftiger sig med, har ToRS realiseret en række udsmykninger, der har til hensigt både at give indblik i regionale kunstneriske praksisser og stå som et bredere udtryk for instituttets tværkulturelle fokus gennem kunsten som mødefelt for kulturel og æstetisk udveksling på tværs af landegrænser, samfund, kulturer, generationer og identiteter.