Walter Paz Joj 

Foundations of Knowledge

Walter Paz Joy har skabt to værker specifikt til ToRS. ”Weavers of Time” og “Words from the Sky” kobler i tekst Københavns Universitets grundlæggelse i 1479 sammen med indvielsen af ToRS’ nye placering på Søndre Campus i 2013 og drager desuden en forbindelse mellem den klassiske mayakulturs vidensproducenter og ToRS forskere.

Walter Paz Joj (1986 Pan Ajache’l, GT)

En af de mest markante, yngre stemmer i den kulturelle revitalisering blandt mayaerne i Guatemala er kunstneren og musikeren Walter Paz Joj (f. 1986). Walter er kaqchikel maya og har i en årrække fremstillet bl.a. street art hvor omdrejningspunktet er en nyudvikling af den præcolumbianske ikonografi og mayaernes skriftsystem, og hvor både billeder og tekst knytter den oprindelige mayakultur sammen med nutidige temaer og problematikker. Walter beskriver sig selv som en ajtz'ib' (mayaskribent) og er ved siden af sit kunstneriske virke dybt involveret i at videregive sin store viden om mayaskriften til mayaer i både Guatemala og Mexico.  Han arbejder således både kunstnerisk og akademisk for at styrke mayaernes kendskab til, samhørighed med og stolthed over deres kulturarv.

Tejedores del Tiempo (Time Weavers), 2022, Guatemala

Transskription

tzi-ka-¿?-HAB’ BULUK-PIH LAJKA’-WINALHAB’ WAXAKLAJUN-HAB’ LAJKA’-WINAL-la KA’-K’IN-ni B’OLON-IK’ HO’LAJUN-MUWAN-ni tz’o-ko-sa-b’a NAH-hi-li xo-ki ‘u-ti-ya CHAN-na-CH’EN-na je-2le-K’AK’-NAB’-AJ-p’o-lo-mo[b’o]

Transliteration

 “Tziik Muwaan? haab’, buluk pih, lajka’ winalhaab’, waxaklajun haab’, lajka’ winal, ka’ k’in, [ta] B’olon Ik’, [tu] Ho’lajun [te’] Muwaan, tz’o[‘o]ksa[‘a]b’ na[‘a]hil xook ‘uhtiiy chan ch’e’n Je[’e]lel K’a[h]k’ Na[h]b’ Ajp’olomo[‘o]b’”.

Oversættelse

 11.12.18.12.2   9 Ik’ 15 Muwaan (1. juni, 1479)

 Tællingen af Muwaan-årene begynder:

 Der er 11 perioder af 400 år, 12 perioder af 20 år, 18 år, 12 perioder af 20 dage og 2 dage frem til dagen 9 Ik', på den 15. dag i 20-dages perioden Muwaan, og så blev huset med læring, viden og studier indviet, det skete i byen Købmændenes Havn.

Walter Paz Joj, Tejedores del Tiempo (Time Weavers), 2022. © Walter Paz Joj

Palabras del Cielo (Words from the Sky), 2022, Guatemala

Transskription

LAJKA’-MIH-WINAL-ji-ya KA’-HAB’-ya HUK-WINALHAB’-ya JUN-PIH-HAB’-ya ‘i-‘u-ti B’ULUK-HIX LAJKA’-mo[lo] tz’o-ko-sa-b’a ‘u-TUN-ni-b’e-ne NAH-hi-li xo-ki ‘u-ti-ya CHAN-na-CH’EN-na je-le-le K’AK’-NAB’ AJ-p’o-lo-mo[b’o]

Transliteration

“Lajka’ [k’in], mih winaljiiy, ka’ haab’iiy, huk winalhaab’iiy, jun pih haab’iiy ‘iu[h]t B’uluk Hix [tu] Lajka’ [te’] Mol, tz’o[‘o]ksa[‘a]b’ ‘utú[‘u]nb’en na[‘a]hil xook ‘uhtiiy chan ch’e’n Je[’e]lel K’a[h]k’ Na[h]b’ Ajp’olomo[‘o]b’”.

Oversættelse

 1.7.2.0.12    9 Hix 12 Mol (September 1, 2013)

 12 dage forløber siden den foregående dato, (plus) fuldendelsen af en 20-dages cyklus, 2 år, 7 perioder af 20 år, en periode på 400 år og dagen 9 Hix indfinder sig på den 12. dag i 20-dages perioden Mol, og da står det færdigt, det nye hus med læring, viden og studier; (også dette) skete i byen Købmændenes Havn.

Ikonografi

Øverst til venstre ses guden K'inich Ajaw, en personificering af solen, med det hieroglyftegnet KIN (sol, dag) på panden, ryggen samt på arme og ben. Bag solguden ses en obsidianskive markeret med tusindben, som tilsammen repræsenterer solen stråler. Måden hvorpå hand gestikulerer indikerer bevægelse og at han har i sinde at tale.  

Til højre ses månegudinden Ix Uh med hendes kanin. Månen, i skikkelse af en ung kvinde holdende en kanin, er et udbredt motiv i den klassiske mayakulturs ikonografi og i de nedskrevne myter. Her antog kaninen typisk rollen som drillesyg tricksterfigur, som var nært knyttet til det kvindelige himmellegeme.  I midten, flankeret af solguden og månegudinden, er et fuglevæsen som repræsenterer himlen, Chan (CHAN-na) på maya, her udstyret med store, grønne jadeøresmykker. I mayaernes præcolumbianske skriftsystem fandtes en variant af tegnet for “himmel” som havde form af et fuglehoved.

I den nederste del af billedet ses en ældre skriver. På hovedet bærer han en særlig hovedbeklædning, som var nært knyttet til skriverfunktionen i den klassiske mayakultur. I sin ene hånd holder han en pensel og i den anden en foldebog. Han har netop skrevet ord for “stjerne” - ek – inspireret at hvad han har iagttaget på nattehimlen. Foran ham ses en fritsvævende variant af logogrammet IL, som har betydningen “at se”. Den aldrende skriver er omgivet af såkaldte “himmelbånd” med hieroglyfiske referencer til nattens mørke. Himlen, stjernerne, solen og månen. Ved hans fødder ses hans blækhus (fremstillet af en konkylie) og bag ham, for at gøre skrivearbejdet mere behageligt, har han en stor pude betrukket med jaguarskind.  Den gamle skriver udfylder således en dobbeltrolle som både skriver eller kronikør og astronom.

Walter Paz Joj, Palabras del Cielo (Words from the Sky), 2022. © Walter Paz Joj