Ledelse

Institutleder

Annika Hvithamar
Lokale 10-3-05
Tlf.+45 35 33 65 35
E-mail: i-leder.tors@hum.ku.dk

Hovedansvarlig for instituttets overordnede beslutninger og daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver i ledelsesgruppen og generelt på instituttet. Født medlem af Det Humanistiske Fakultets direktion.

Viceinstitutleder for forskning

Trine Brox
Lokale 10-4-39
Tlf. 51 30 29 65
E-mail: trinebrox@hum.ku.dk


Varetager udviklingen af instituttets forskning, herunder iværksættelse af initiativer til tiltrækning af eksterne forskningsbevillinger. Formand for forskningsudvalget.

Viceinstitutleder for uddannelser og studieleder

Jesper Nielsen
Lokale 10-3-33
Tlf.+45 35 32 73 44
E-mail: tors-studieleder@hum.ku.dk

Varetager udbud, kvalitet, sammenhæng og udvikling af instituttets uddannelser og undervisning samt for dialogen med uddannelseskoordinatorer og studienævn om kursusudbud og kursusevalueringer.

Administrationschef

Tim Møller Jørgensen
Lokale 10-3-16
Tlf. 24 62 33 72
E-mail: tim_m_j@hum.ku.dk 

Varetager det økonomiske og administrative område samt personaleleder for institutadministrationen.

Afdelingsleder for bygningen i Strandgade

Søren Thue Thuesen
Strandgade 100 H
Tlf. 35 32 96 66
Fax. 35 32 96 61
E-mail: sthuesen@hum.ku.dk