Frank Sejersen

Frank Sejersen

Lektor

Aktuel forskning

Corona i Grønland - læs lille artikel af Kirsten Thisted og Frank Sejersen

Mit nuværende forskningsprojekt (sammen med Jesper Lee Jyderup) handler om hvordan partnerskaber mellem fødevareaktører kan accelerere omstillingen til en bæredygtig madbranche i og omkring byer. Projektet fokuserer på en særlig slags af partnerskaber mellem iværksættere og etablerede virksomheder, og hvorledes de arbejder med at skabe og accelerere denne grønne omstilling. Disse partnerskaber kalder vi for ‘omstillingsdrevne partnerskaber’, der i projektet betragtes som væsentlige aktører i forhold til at skabe den nytænkning af kulturelle værdier og praksisser, der er nødvendig for at sikre en grøn madudvikling og CO2- reduktion af byers madsystemer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i analytiske perspektiver fra blandt andet humanistiske kulturstudier, antropologi og urbane studier med henblik på at kortlægge, analysere og begrebsliggøre samarbejdet i partnerskaberne og mellem partnerskaberne og byen. Ambitionen med projektet er dermed at undersøge og forklare, hvordan kulturel, økonomisk og teknologisk omstilling i fødevaresektoren bliver samtænkt på nye måder i disse partnerskaber, og hvordan de kan understøttes i at accelerere den grønne omstilling.

Primære forskningsområder

Min forskning tager udgangspunkt i perspektiver fra environmental humanities og fokuserer på arktiske kultur- og samfundsstudier med særlig vægt på nutidige forhold i Grønland og Canada. Forskningen baseres primært på antropologisk metode og teori og er inspireret af teori knyttet til political ecology. Der er otte problemfelter, der har min særlige interesse:

1. Grøn omstilling og urbane fødevaresystemer
2.
Industrialisering, minedrift og storskalaprojekter
3. Klimaændringer og tilpasningsstrategier
4. Udnyttelsen af de levende ressourcer og naturforvaltningen (herunder bæredygtighed og biodiversitet)
5. Indfødte folks rettigheder og selvstyre
6. Arktisk antropologi og forskningshistorie
7. Urbanisering
8. Økonomiske strategier, innovation, værdiskabelse og vækstimperativet


1. Forskningen i strategier for grøn omstilling koncentrerer sig primært om strategier og praksisser i det urbane fødevaresystem i København blandt innovationspartnerskaber, der har FN verdensmål som et centralt orienteringspunkt.

2. Forskningen i hyperindustrialiseringen i Grønland, storskalaprojekterne, lovgivningen og debatterne fokuserer på, hvorledes man er ved at omtænke det grønlandske samfund og forventningerne til borgerne. En del af denne forskning koncenterer sig om, hvorledes store projekter og teknologier diciplineres for at gøre dem gennemførlige, og hvordan de bruges til at tænke nye fremtider med.   

3. Forskningen i klimaændringer fokuserer på de store konsekvenser de har for de arktiske samfund, og hvorledes tilpasningsstrategier udvikles, herunder hvorledes samfundene forholder sig til de forestående økonomiske og geopolitiske udfordringer. Ligeledes diskuteres tilpasningsstrategierne i forhold til teorier om resilience, adaptation og vulnerability, hvor mit fokus især er at indtænke agency og entreprenør dimensionen.

4. Min forskning i udnyttelsen af de levende ressourcer og naturforvaltningen omfatter bl.a. diskussioner om vidensproduktion og vidensudveksling (fx lokal viden, biologisk viden), forvaltningspolitik og opbygning af nye forvaltnings-institutioner, naturopfattelser og de afledte forvaltningskonflikter, herunder problematikker knyttet til bæredygtig udvikling, biodiversitet, miljøbevægelser, landskabsopfattelser og globaliseringsprocesser. Min forskning læner sig op af perspektiver fra political ecology.

5. Forskningen i indfødte folks rettigheder angår både repræsentationsproblematikker, politiske symboler, landkravs- og selvstyreprocesser i Arktis, Grønlands selvstyre samt de politiske processer på globalt niveau.

6. Forskningen i den arktiske antropologi berører antropologiens forskningshistorie i Arktis og dens forskellige vægtninger af metoder og teorier, og de konsekvenser de har for studierne af lokalsamfundene, herunder forskningens relation til koloniserings- og afkoloniseringsprocesserne (fx forskningsetik og feltarbejdsmetode).

7. Forskningen i urbanisering i Arktis relaterer sig både til ændrede økonomiske strategier, selvstyre og nye former for landskabsudnyttelse, som det afstedkommer, primært i Grønland.

8. Forskningen i økonomiske strategier, innovation og værdiskabelse fokuserer på, hvorledes aktører (herunder entreprenører) udarbejder strategier, som integrerer flerer niveauer (individ, hushold, sektor, lokalsamfund, region, nation og verden (fx gennem Verdensmålene)), og hvorledes sektorer forsøger at skabe holdbare relationer mellem de forskellige niveauer.

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Tværkulturelle problemstillinger samt kulturanalyse
 • Værdiskabelse, innovation og ressourceforståelser
 • Antropologisk teorihistorie
 • Kvalitativ metode
 • Organisationsteori
 • Kulturanalyser i Arktis
 • Industrialisering
 • Globaliseringsprocesser
 • Etnicitet-processer
 • Politiske og økonomiske forhold
 • Naturforvaltning
 • Kulturelle og samfundsmæssige forhold i Arktis i traditionel og moderne tid (fx social organisation, udveksling, økonomi og landkrav).

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Rethinking Greenland and the Arctic in the Era of Climate Change: New Northern Horizons

  Sejersen, Frank, 3 apr. 2015, London & New York: Routledge. 235 s. (Earthscan Science in Society Series).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Efterforskning og udnyttelse af råstoffer i Grønland i historisk perspektiv: Baggrundspapir. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

  Sejersen, Frank, 24 jan. 2014, København. 78 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Klimatilpasning og skaleringspraksisser

  Sejersen, Frank, 2014, Klima og mennesker: Humanistiske perspektiver på klimaforandringer. Sørensen, M. & Eskjær, M. F. (red.). København: Museum Tusculanum, s. 59-79 21 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Resilience, human agency and climate change adaptation strategies in the Arctic

  Sejersen, Frank, 2009, I: Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-Filosofiske Meddelelser. 106, s. 218-244

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  Mobility, climate change and social dynamics in the Arctic: the creation of new horizons of expectation and the role of the community

  Sejersen, Frank, 21 aug. 2012, Climate change and human mobility: global challenges to the social sciences. Hastrup, K. & Olwig, K. F. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 225-254 30 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

Udvalgte aktiviteter

 1. Referencegruppen for Polarforskningskonferencen 2015 (Ekstern organisation)

  Sejersen, Frank (Medlem)

  23 mar. 201523 mar. 2016

  Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

 2. Baggrundsgruppe for CreoDKs arktiske satsning ifht Horizon 2020 (Ekstern organisation)

  Sejersen, Frank (Medlem)

  1 jan. 20151 jan. 2016

  Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

 3. Sustainability Science Centre (Ekstern organisation)

  Sejersen, Frank (Medlem)

  1 jul. 201031 dec. 2014

  Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

ID: 8147