Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Rasmus Christian Elling

Rasmus Christian Elling

Lektor

Aktuel forskning

Jeg forsker i byers kulturelle, sociale og politiske liv (og til tider død) - og med Irans moderne samfundshistorie som udgangspunkt. Mine kerneinteresser er:

  • urban og historisk sociologi, global byhistorie, komparative bystudier, rum og politik samt radikale teorier om byen;
  • kulturanalytiske og sociologiske studier i olie, petro-kapitalisme og infrastruktur (energy humanities);
  • nationalisme, regionalisme, etnicitet og lokalisme.

I mere end 20 år har jeg forsket, studeret og boet i Iran.

Igennem mit arbejde på det historiske projekt 'Urban Violence in the Middle East' (SOAS, London, 2011-2012) fokuserede jeg på sammenhængene mellem kollektiv vold og byrum i den iranske olieby Abadan i 1940erne. Dette fokus udviklede sig til et større projekt om Abadans byhistorie - og i forlængelse, olie og modernitet i Iran og Mellemøsten mere generelt. Jeg blev i 2014 tildelt et legat til projektet Abadan:Retold - forskning, der er blevet omtalt af bl.a. CNN, The Guardian og Politiken.

Min første bog var en politisk-sociologisk undersøgelse af etnicitet og nationalisme i det post-revolutionære Iran. I denne bog fokuserede jeg på etniske grupper i Irans randområder, og deres forhold til hhv. staten og intellektuelle eliter. Jeg har siden fulgt op på dette emne med en række studier i identitetspolitik i det moderne Iran, herunder om islamisme/nationalisme og regionalisme. I Abadan-projektet har jeg desuden undersøgt hvordan etnicitet spiller ind i den britiskejede olieindustris historie. Jeg arbejder pt. på en bog om Irans moderne historie samt forskning i Teherans bykultur, samfund og politik.

Jeg er også initiativtager til Global Urban Studies, et nyt tilvalg på TORS, Som del af Global Urban Studies organiserer jeg de internationale sommerskoler 'Urban Culture in Theory and Action' og 'New Urban Life Across the Globe: Activism and Change in a World of Cities'.

Jeg er desuden medlem af Formidlingsudvalget og Strategisk Udvalg ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier; medlem af International Advisory Board for Global Urban History Project; og peer reviewer for en række førende tidsskrifter indenfor byforskning og Mellemøstforskning.

Læs mere på min hjemmeside og på Academia.edu.

Interesseområder

Byer, byrum, byhistorie, bykultur, rumlig politik, bygeografi;

Kapitalisme, olie, energi og kultur;

Etnicitet, nationalisme, identitet, ideologi;

Iran, Mellemøsten, Centralasien;

Sprog, semantik.

Primære forskningsområder

Byforskning.

Etnicitet, nationalisme og identitet.

Olie, energy humanities.

Undervisnings- og vejledningsområder

Har undervist følgende fag:

BA-niveau: Persisk propædeutik; Persisk, mundtlig sprogfærdighed; Kommunikativ persisk; Persisk-dansk oversættelse; Dansk-persisk oversættelse; Irans historie i overblik med videnskabsteori; Afghanistan og Centralasiens moderne historie; Skriveseminar (BA/MA).

MA-niveau: Struktur og Forandring i det moderne Mellemøsten; Minorities in the Middle East; Politiske og økonomiske systemer i Mellemøsten; Subkultur, modkultur og minoriteter i Iran; Totalitarisme og Mellemøsten; Mellemøstens Antropologi & Sociologi; Global Urban Studies; Urban Culture in Theory and Action.

Kan vejlede indenfor politiske, sociologiske og antropologiske emner med tilknytning til det moderne Mellemøsten eller Centralasien samt studerende med interesse for bysociologi og bypolitik.

ID: 32150340