Martin Schou Madsen

Martin Schou Madsen

Studielektor

Jeg underviser i bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk på alle niveauer på Københavns Universitets bachelor og kandidatuddannelse i østeuropastudier. Jeg er uddannet i serbokroatisk fra Københavns Universitet og har i knap 30 år ernæret mig ved at oversætte, tolke, undervise og forske i emner, der har med disse sprog at gøre. Dette forskelligartede arbejde har ført mig til Røde Kors asylcentre i begyndelsen af 1990'erne, til Bosnien med de danske NATO-styrker i 1997-98 til Forsvarsakademiets sprogskole i årene 1999-2010, til Serbien med delegationer fra Forsvaret i 00'erne, til kommuner, hospitaler, fængsler, politistationer og domstole rundt omkring i Danmark siden midt-90'erne og ikke mindst til først Århus og siden Københavns Universitet (siden 2007), hvor jeg - udover at arbejde i og med mit fag - også har engageret mig i forskellige råd og udvalg, bl.a. som studienævnsformand - frem til 2022. Samme år overtog jeg hvervet som uddannelsesleder for østeuropastudier og har siden juni 2023 været medlem af Humanistisk Fakultets arbejdsgruppe til udvikling af uddannelserne i fremmedsprog.

Primære forskningsområder

Almenlingvistisk og sociolingvistisk behandling af sprogene bosnisk, kroatisk, serbisk og montenegrinsk, tidligere kendt under det fælles navn serbokroatisk.

ID: 1223796