Møder i aftagerpanelet 

Referat 19. april 2017
Temamøde om den nye gymnasiereform og dens betydning for de studerendes overgang til universitetet.

Referat 23. september 2016
Forårets økonomiske tilpasninger på ToRS • Lukning af uddannelser: Tibetologi, Indologi, Sydøstasienstudier (Thai og Indonesisk) • Tiltag iht. kommende økonomiske tilpasning • ToRS’ strategi for uddannelsesportefølje herunder sammenlægning af uddannelser og Graduate School • Nye gymnasierettede tilvalgsordninger (Russisk, Arabisk og Japansk)

Referat 25. november 2015
Der blev orienteret om den positive (gen-)akkreditering af flere ToRS-fag samt om lukningen af Grækenlandsstudier • Global Urban studies sommerskole • Nyt kandidattilvalg i Centralasiatiske Studier • Graduate School v. Denise Gimpel

Referat 13. april 2015
Læs bl.a. • Studieledelsen orienterede om dimensionering og de nye BA-studieordninger • Kvalitetsudvalgets 2. rapport • Orientering om studieordninger, herunder nye KA-tilvalgsstudieordning, Centraleuropæiske studier og Globale Bystudier •
Kompetenceprofiler • Orientering om Organisationsspeciale på Tværkulturelle Studier •
Praktikelementer i ToRS uddannelser 

Referat 31. marts 2014
Læs bl.a. • Orientering om og udlevering af ToRS årbog 2012-2013 • Orientering om ”Akkrediteringsstatus” • Fastlæggelse af møderne i det kommende kalenderår • Studieordningsudviklingen • Studiefremdriftsreformen • Kravet om 12 timers ugentlig undervisning, som det efterleves på ToRS

Referat 19. marts 2013
Læs bl.a. • Orientering om ny tværfaglig kandidatuddannelse: Global Development • Orientering om ”Tværkulturel Innovation” • Karrierearrangement efter 2013 • Workshop for aftagere og undervisere vedr. kompetencer

Referat 12. december 2012
Læs bl.a. om • panelets reaktioner på det nye eksterne nyhedsbrev ToRSnyt 2 Go • at ToRS søger samfundsvidenskabelige praktikanter til analyse af arbejdsmarkedsbehov i forhold til humanistiske kompetencer • forslaget om en kompetenceworkshop for aftagere og undervisere

Referat 6. september 2012 (årsmøde)
Læs bl.a. • Ingolfs velkomst og orientering om fagligheder, udvalg, satsningsområder og omsætning på ToRS • Mortens introduktion til uddannelser og timetal på ToRS

Referat 21. marts 2012
Læs bl.a. om • Forårets studenterarrangement med praktik som tema •  Status på akkrediteringsprocessen og aftale om fremtidige processer • Annemette Rahbæks præsentation af udkast til koncept for akkreditering af nye uddannelser på ToRS