Møder i aftagerpanelet 

Referat 22. maj 2019
Præsentation af det nye, udvidede aftagerpanel med introduktion til ToRS – Orientering om og inddragelse i uddannelsesudvikling – Oplæg om muligheder for samarbejde  vedr. undervisning og praktik – Præsentation af ToRS’ nye hjemmeside.

Referat 19. april 2017
Temamøde om den nye gymnasiereform og dens betydning for de studerendes overgang til universitetet.

Referat 23. september 2016
Forårets økonomiske tilpasninger på ToRS • Lukning af uddannelser: Tibetologi, Indologi, Sydøstasienstudier (Thai og Indonesisk) • Tiltag iht. kommende økonomiske tilpasning • ToRS’ strategi for uddannelsesportefølje herunder sammenlægning af uddannelser og Graduate School • Nye gymnasierettede tilvalgsordninger (Russisk, Arabisk og Japansk)

Referat 25. november 2015
Der blev orienteret om den positive (gen-)akkreditering af flere ToRS-fag samt om lukningen af Grækenlandsstudier • Global Urban studies sommerskole • Nyt kandidattilvalg i Centralasiatiske Studier • Graduate School v. Denise Gimpel

Referat 13. april 2015
Læs bl.a. • Studieledelsen orienterede om dimensionering og de nye BA-studieordninger • Kvalitetsudvalgets 2. rapport • Orientering om studieordninger, herunder nye KA-tilvalgsstudieordning, Centraleuropæiske studier og Globale Bystudier •
Kompetenceprofiler • Orientering om Organisationsspeciale på Tværkulturelle Studier •
Praktikelementer i ToRS uddannelser 

Referat 31. marts 2014
Læs bl.a. • Orientering om og udlevering af ToRS årbog 2012-2013 • Orientering om ”Akkrediteringsstatus” • Fastlæggelse af møderne i det kommende kalenderår • Studieordningsudviklingen • Studiefremdriftsreformen • Kravet om 12 timers ugentlig undervisning, som det efterleves på ToRS

Referat 19. marts 2013
Læs bl.a. • Orientering om ny tværfaglig kandidatuddannelse: Global Development • Orientering om ”Tværkulturel Innovation” • Karrierearrangement efter 2013 • Workshop for aftagere og undervisere vedr. kompetencer

Referat 12. december 2012
Læs bl.a. om • panelets reaktioner på det nye eksterne nyhedsbrev ToRSnyt 2 Go • at ToRS søger samfundsvidenskabelige praktikanter til analyse af arbejdsmarkedsbehov i forhold til humanistiske kompetencer • forslaget om en kompetenceworkshop for aftagere og undervisere

Referat 6. september 2012 (årsmøde)
Læs bl.a. • Ingolfs velkomst og orientering om fagligheder, udvalg, satsningsområder og omsætning på ToRS • Mortens introduktion til uddannelser og timetal på ToRS

Referat 21. marts 2012
Læs bl.a. om • Forårets studenterarrangement med praktik som tema •  Status på akkrediteringsprocessen og aftale om fremtidige processer • Annemette Rahbæks præsentation af udkast til koncept for akkreditering af nye uddannelser på ToRS