Annika Hvithamar

Annika Hvithamar

Institutleder

Interesseområder

Som institutleder er jeg hovedansvarlig for instituttets overordnede beslutninger og daglige ledelse af instituttets forskning, undervisning og formidling, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver i ledelsesgruppen og generelt på instituttet. Jeg er medlem af Det Humanistiske Fakultets ledelsesteam (FLT).

Primære forskningsområder

Den ortodokse kirke i Rusland i dag, ortodoks kristendom i diaspora, kristne religiøse minoriteter, global kristendom

Aktuel forskning

Jeg har forsket i den ortodokse kirke i Rusland i dag, ortodoks kristendom i diaspora, kristne religiøse minoriteter og global kristendom. Min forskning har især været fokuseret på religiøse forandringer i det post-sovjetiske Rusland med fokus på den ortodokse kirkes politiske og samfundsmæssige rolle, forholdet mellem majoritets-og minoritetsreligion og udviklingen af en post-sovjetisk ortodoks kristendom. Jeg har derudover forsket i ortodoks ikonografi, historisk og i dag, samt ikoner som populærreligion. 

I forbindelse med min forskning og undervisning i kristendomshistorie har jeg arbejdet med religionsfaget i folkeskole og gymnasium. Endelig har jeg forsket i kristne religiøse minoriteter, særligt Jehovas Vidner. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i kristendomshistorie, religionssociologi og tematikker inden for religion og medier, religion og undervisning samt religion i Rusland.

ID: 44788164