Jens Sejrup

Jens Sejrup

Tenure Track Adjunkt

Jens Sejrup er tenure-track adjunkt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og Institut for Antropologi. Han er ph.d. i asienstudier og cand.mag i japansk (KU). Jens er forfatter til flere forskningspublikationer om bl.a. japansk museumsarkitektur og kulturarv, politisk retorik, nyhedsmediernes rolle for postkoloniale modsætninger og ideologisk brug af fortiden bl.a. i det nutidige forhold mellem Japan og Taiwan. Han er medforfatter og -redaktør af bogen Global Art in Local Art Worlds: Changing Hierarchies of Value (Routledge, 2023) og har gæsteredigeret et særnummer af Journal of Transcultural Studies (2020). Han har publiceret forkningsartikler i bl.a. International Journal of Cultural Studies, Pacific Affairs, Museum History Journal, Social Science Japan Journal og Public Relations Inquiry samt bogkapitler i bl.a. Japanese Taiwan: Colonial Rule and Its Contested Legacy (Bloomsbury, 2015). Jens er desuden en meget aktiv formidler: Udover foredrag og gæsteforelæsninger er han en ofte brugt kommentator og analytiker af japanske og østasiatiske forhold i radio og TV samt i trykte medier. Han er endvidere medlem af censorkorpset for japanstudier, samt medlem af styregruppen for det skandinaviske forskningsnetværk Nordic Association for the Study of Contemporary Japanese Society. Jens vandt EastAsiaNet-prisen for bedste forskningsartikel i 2014 og førsteprisen for unge forskere fra European Association of Taiwan Studies i 2012.         

Primære forskningsområder

Moderne samfundsforhold i Japan og Østasien. Interaktioner mellem asiatiske samfund samt historiske og nutidige forbindelser mellem Japan og Europa. Japanske museer, arkitektur og kulturarv. Postkolonialisme i Østasien. Historiebrug og forholdet mellem fortid og nutid. Japanske massemedier, nyhedsnarrativer samt offentlig og politisk retorik. Kritiske tilgange til Asien og asienforskning. Repræsentation og narrativer.

Aktuel forskning

Historiske rekonstruktioner og genskabt kulturarv i Japan. Rekonstruerede bygninger og bymiljøer som museer og udstillingsrum.

ID: 926781