Jørgen Bæk Simonsen

Jørgen Bæk Simonsen

Lektor emeritus

 CV – Jørgen Bæk Simonsen.

Født 1951, nysproglig student fra Fyns Studenterkursus 1972, studier ved Københavns Universitet 1973-1979 afsluttet med kandidatgrad i historie, religionshistorie og islamiske studier. Erhvervede doktorgraden (dr.phil.) i 1988 på afhandlingen Studies in the Genesis and Early Development of the Caliphal Taxation System.

Fra 1981 til 1984 ansat ved Odense Universitet, hvor jeg deltog i opbygningen af Center for Mellemøststudier og gennemførte 1986-1988 en undersøgelse af, hvorledes islam institutionelt blev organiset i Danmark. Fra 1989 til 1992 var jeg seniorstipendiat ved Historisk Institut, KU og blev i 1992 ansat som lektor ved Carsten Niebuhr Instituttet. Her fungerede jeg fra 1993 til 1996 som studieleder og fra september 1996 til udgangen af januar 2001 som institutleder. Fungerede fra oktober 2001 til oktober 2005 som direktør for Det Danske Institut i Damaskus. Har siden været ansat på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU.

Har været medlem af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgninger til professorater ved Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Helsinki Universitet samt til bedømmelse af ansøgninger til lektorater ved Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Lund Universitet.

Har afholdt gæsteforelæsninger ved universiteterne i Aarhus, Odense, Roskilde, Ålborg, Bergen, Oslo, Lund, Stockholm, Leiden, Berlin, Kuala Lumpur og Rabat samt ved Ibn Khaldun Centret i Kairo og Deutsche Orientinstitut i Beirut.

Uddannelse

historiker

ID: 9842