Julie Babette Nehammer

Julie Babette Nehammer

Studieadjunkt

Præsentation

Jeg er ansat som Studieadjunkt på Indianske sprog og kulturer og varetager primært undervisning i kulturkurserne, men også i maya hieroglyffer. Jeg har en bredspektret interesse i de mesoamerikanske kulturer og benytter særligt disciplinerne ikonografi, epigrafik, arkæologi og etnohistorie som forståelsesramme for disse. Mit speciale udgjorde et komparativt studie af kropsbemaling blandt flere mesoamerikanske kulturer og netop denne komparative tilgang til de præcolumbianske indianske kulturer har været et nøgleelement af min forskning.

 

Uddannelse

2010               Cand. mag. (MA)      Indianske sprog og kulturer, KU

2006               Bachelor (BA)           Indianske sprog og kulturer, KU

 

Udvalgte publikationer

2014              NEHAMMER KNUB, Julie, Christophe Helmke & Jesper Nielsen (red.). Palaces and Courtly Culture in Ancient Mesoamerica. Archaeopress Pre-Columbian Archaeology vol. 4. Archaeopress, Oxford. ISBN 9781784910501. eISBN 9781784910518.

2014              NEHAMMER KNUB, Julie, Jesper Nielsen & Christophe Helmke. “Palaces and Courtly Culture in Ancient Mesoamerica: An Introduction.” Palaces and Courtly Culture in Ancient Mesoamerica, red. af Julie Nehammer Knub, Christophe Helmke & Jesper Nielsen, s. ix-xiii Archaeopress Pre-Columbian Archaeology vol. 4. Archaeopress, Oxford.

2014              NEHAMMER KNUB, Julie “How the Other Half Lives: The Role and Function of Body Paint at Maya Courts.” Palaces and Courtly Culture in Ancient Mesoamerica, red. af Julie Nehammer Knub, Christophe Helmke & Jesper Nielsen, s. 77-90. Archaeopress Pre-Columbian Archaeology vol. 4. Archaeopress, Oxford.

2013              NEHAMMER KNUB, Julie. “Earning Your Stripes: An Iconographic Analysis of War Paint among Mesoamerican Cultures.” The Maya in a Mesoamerican Context: Comparative Approaches to Maya Studies, red. af Jesper Nielsen & Christophe Helmke, s. 93-121. Acta Mesoamericana, Vol. 26. Verlag Anton Saurwein, Markt Schwaben.

2009              NEHAMMER KNUB, Julie, Simone Thun & Christophe Helmke. “The Divine Rite of Kings: An Analysis of Classic Maya Impersonation Statements.” The Maya and their Sacred Narratives: Text and Context in Maya Mythologies, redigeret af Geneviève Le Fort, Raphaël Gardiol, Sebastian Matteo & Christophe Helmke, s. 177-195.  Acta Mesoamericana, Vol. 20.  Verlag Anton Saurwein, Markt Schwaben.

ID: 100229063