Kræn Kielsgaard Hansen

Kræn Kielsgaard Hansen

Studieadjunkt


Siden afsluttet uddannelse fra Arabisk og Islamstudier i Århus i 2014 har jeg arbejdet med arabisk sprog i mange forskellige sammenhænge: som tolk (for torturofre hos Dignity), oversætter af litteratur og TV-produktion, underviser på Aarhus og Københavns Universitet, højskole, aftenskole og Forsvarsakademiet og som researcher af onlinemateriale hos Infomedia. Som studieadjunkt på TORS beskæftiger jeg mig med følgende > 


Undervisningområder

- Arabisk Propædeutik A 

 - Kommunikativt Arabisk med Tekstlæsning og Oversættelse

 - Kommunikativt Arabisk med Samfundsdebat

 - Tekstlæsningstimer i Mediearabisk

- Arabisk Propædeutik B

 - Tekstlæsningstimer i Struktur & Forandring i Mellemøsten

 

Interesseområder:
Emner: Sociolingvistik, kulturel produktion, arabisk samfundsdebat

Didaktisk: Praksisinddragelse, kommunikative metoder

ID: 202364887