Rasmus Christian Elling

Rasmus Christian Elling

Lektor

Aktuel forskning

Jeg forsker i byers kulturelle, sociale og politiske liv (og til tider død) - og med Irans moderne samfundshistorie som udgangspunkt. Mine kerneinteresser er:

  • global byhistorie, urban sociologi, komparative bystudier, rum og politik samt radikale teorier om byen;
  • kulturanalytiske og sociologiske studier i olie, petro-kapitalisme og infrastruktur (energy humanities);
  • nationalisme, regionalisme, etnicitet og lokalisme.

I mere end 20 år har jeg forsket, studeret og boet i Iran.

Som led i det historiske forskningsprojekt 'Urban Violence in the Middle East' (SOAS, London, 2011-2012) fokuserede jeg på sammenhængene mellem kollektiv vold og byrum i den iranske olieby Abadan i 1940erne. Dette fokus udviklede sig til et større projekt om Abadans byhistorie - og i forlængelse, om olie og modernitet i Iran og Mellemøsten mere generelt. Jeg blev i 2014 tildelt et legat til projektet Abadan:Retold - forskning, der er blevet omtalt af bl.a. CNN, The Guardian og Politiken.

Min første bog var en politisk-sociologisk undersøgelse af etnicitet og nationalisme i det post-revolutionære Iran. I denne bog fokuserede jeg på etniske grupper i Irans randområder, og deres forhold til hhv. staten og intellektuelle eliter. Jeg har siden fulgt op på dette emne med en række studier i identitetspolitik i det moderne Iran, herunder om islamisme/nationalisme og regionalisme. I Abadan-projektet har jeg desuden undersøgt hvordan etnicitet spiller ind i den britiskejede olieindustris historie.

Min anden bog (Gyldendal 2019) omhandler Irans moderne historie. Derudover forsker jeg i Teherans bykultur, historie, samfund og politik.

Jeg er også ansvarlig for kandidattilvalget Global Urban Studies, herunder de internationale sommerskoler 'Urban Culture in Theory and Action' og 'Cultural Production and Urban Space' (og tidligere, i samarbejde med Afrikastudier og Sociologi, 'New Urban Life Across the Globe: Activism and Change in a World of Cities'). Til foråret 2020 underviser jeg kurset 'Global Urban Studies: Cultural Analysis in a World of Cities'.

Jeg er desuden medlem af Formidlingsudvalget og Strategisk Udvalg ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier; medlem af International Advisory Board for Global Urban History Project; og peer reviewer for en række førende tidsskrifter indenfor byforskning og Mellemøstforskning.

Læs mere på min hjemmeside og på Academia.edu.

 

Igangværende projekter (arbejdstitler, 2019):

"In a Forest of Humans: 'The Urban' in Revolutionary Socialist Activism in 1970s Iran" (kapitel)

“The Many Lives of Hotel International, Tehran” (artikel) med Parham Karimi

“Oil, Labour and Empire in WWII Occupied Iran” (artikel) med Rowena Abdul Razak

“Ethnicity, Language and Identity: Findings from the Iran Social Survey” (rapport) med Kevan Harris 

“Tehran 1999” (bog)

“Abadan: Oil Urbanism and Iranian Modernity” (bog)

Interesseområder

Byer, byrum, byhistorie, bykultur, rumlig politik, bygeografi;

Kapitalisme, olie, energi og kultur;

Etnicitet, nationalisme, identitet, ideologi;

Iran, Mellemøsten, Centralasien;

Sprog, semantik.

Primære forskningsområder

Byforskning.

Etnicitet, nationalisme og identitet.

Olie, energy humanities.

Undervisnings- og vejledningsområder

Har undervist følgende fag:

BA-niveau: Persisk propædeutik; Persisk, mundtlig sprogfærdighed; Kommunikativ persisk; Persisk-dansk oversættelse; Dansk-persisk oversættelse; Irans historie i overblik med videnskabsteori; Afghanistan og Centralasiens moderne historie; Skriveseminar (BA/MA).

MA-niveau: Struktur og Forandring i det moderne Mellemøsten; Minorities in the Middle East; Politiske og økonomiske systemer i Mellemøsten; Subkultur, modkultur og minoriteter i Iran; Totalitarisme og Mellemøsten; Mellemøstens Antropologi & Sociologi; Global Urban Studies; Urban Culture in Theory and Action.

Kan vejlede indenfor politiske, sociologiske og antropologiske emner med tilknytning til det moderne Mellemøsten eller Centralasien samt studerende med interesse for bysociologi og bypolitik.

ID: 32150340