Rasmus Johan Aarslev

Rasmus Johan Aarslev

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Ph.d.-stipendiat i assyriologi: Projektet undersøger socioøkonomiske strukturer i forbindelse med kreaturhold i det sydlige Mesopotamien i det 'lange sjette århundrede' (626-484 f.v.t.). Med udgangspunkt i primærkilder fra det administrative arkiv tilhørende templet Eanna i oldtidsbyen Uruk er projektets formål at kortlægge, bekrive og analysere omfanget af denne del af økonomien, i særdeleshed dens struktur, praksis og relevans for datidens samfund.

Det lange sjette århundrede er en af de bedst dokumenterede perioder i oldtiden med mere end 21.000 publicerede primærkilder. Samfundet gennemgår i denne tid en stor udvikling præget af befolkningstilvækst, nye teknologiske fremskridt og økonomisk vækst. I økonomisk sammenhæng udgør kreaturhold en af tre grundsøjler i oldtidens Mesopotamien (ved siden af landbrug og havebrug). 

Projektet indgår også som en del af forskningsprojektet Gemte Skatte: Nationalmuseets Kileskriftsamling (https://tors.ku.dk/forskning/oldtid/gemte-skatte/). Min part i dette projekt består i at udgive en række hidtil upublicerede kileskrifttavler fra Nationalmuseets Antiksamling, som stammer fra Uruk og daterer til det lange sjette århundrede.

 

Interesseområder

Økonomi i oldtidens Mesopotamien

Bogholderi: bureaukratiske og administrative praksisser

Erindringstraditioner og historiografi

 

ID: 135868914