Seraina Nett

Seraina Nett

Ekstern lektor

Jeg er assyriolog og arbejder med de to vigtigste sprog i det gamle Vestasien, sumerisk og akkadisk, og fokuserer primært på perioden mellem 2100 og 1200 f.Kr.

Primære forskningsområder

Jeg er interesseret i det gamle Mellemøstens sociale og økonomiske historie, især i samspillet mellem forskellige sproglige, etniske og sociale grupper og i en bredere tværfaglig og komparativ sammenhæng.

Mine vigtigste forskningsinteresser falder inden for følgende tre områder:

  • Det gamle Mellemøstens sociale og økonomiske historie, især i slutningen af det 3. og begyndelsen af det 2. årtusinde fvt.
  • Sprog og sproglig mangfoldighed i det gamle Mellemøsten, især med hensyn til sprogbrug og flersprogethed, og Sumerisk og Akkadisk sprogvidenskab mere generelt.
  • Digital humaniora og brugen af digitalisering, edb-værktøjer og statistiske og analytiske værktøjer til brug for studiet af gamle dokumenter

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har mange års erfaring med at undervise i sumerisk og akkadisk sprog på bachelor- og kandidatniveau samt kurser om det gamle Mesopotamiens politiske, sociale, økonomiske og kulturelle historie og arkæologi.

ID: 15621913