Tine Roesen

Tine Roesen

Lektor

Fra marts 2015. Lektor i russisk litteratur, Københavns Universitet,  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

2015-2020. Vicestudieleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

2014-2022. Fagansvarlig for Russisk, Koordinator/Uddannelsesleder for Østeuropastudier.

2013-2015. Adjunkt i russisk litteratur, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Januar-juli 2013. Lektor i russisk kultur, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund.

2009-2013. Adjunkt i russisk kultur, Aarhus Universitet, Institut for Historie og Områdestudier/Institut for Kultur og Samfund.

2008-2009. Selvstændig med firmaet texts.dk

2005-2008. Postdoc, Universitetet i Bergen, Institut for Fremmedsprog (i projektet Landslide of  the Norm - linguistic liberalisation and literary development in Russia in the 1920s and 1990s).

2002-2005. Postdoc, Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturstudier.

2001. Ph.d., Københavns Universitet, Institut for Østeuropastudier.

1995. Cand.phil. i russisk filologi, Aarhus Universitet.

Uddannelse

cand.phil., ph.d.

ID: 925547