Annika Hvithamar

Annika Hvithamar

Lektor/Studieleder

Interesseområder

Som studieleder har jeg ansvaret for instituttets uddannelser i forhold til såvel den strategiske udvikling af uddannelserne såvel som den praktiske planlægning af undervisningsudbud, undervisningsevalueringer og eksaminer.

Jeg er ansvarlig for den årlige uddannelsesredegørelse af ToRS' uddannelser og de årlige uddannelsesevalueringer i forhold til den 6-årige turnusevalueringer, samt den øvrige strategiske og didaktiske kvalitetssikring af uddannelserne. Derudover har jeg ansvaret for dialogen med aftagere, brobygning til gymnasieskolen og udvikling af samarbejdsaftaler med nationale og internationale samarbejdspartnere. 

Som studieleder afholder jeg MUS med studieadjunkter og -lektorer samt DVIP, for ansættelser af DVIP og er medlem af instituttets ansættelsesudvalg i forhold til VIP-ansættelser.

Primære forskningsområder

Den ortodokse kirke i Rusland i dag, ortodoks kristendom i diaspora, kristne religiøse minoriteter, global kristendom

Aktuel forskning

Religiøse forandringer i det post-sovjetiske Rusland. Særligt den ortodokse kirkes politiske og samfundsmæssige rolle, forholdet mellem majoritets-og minoritetsreligion og udviklingen af en post-sovjetisk ortodoks kristendom.

Tidligere har jeg også beskæftiget mig med ortodoks ikonografi, historisk og i dag, samt ikoner som populærreligion.

Derudover arbejder jeg med kristne, religiøse minoriteter, særligt Jehovas Vidner.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i kristendomshistorie, historisk og i moderne og global tid, samt i områder, der er relateret hertil, fx. ikonografi, religion i diaspora eller kristendom i uddannelsessystemet

Jeg vejleder især opgaver relateret til kristendom historisk og i dag. 

ID: 44788164