Natalia Okhotina Lind

Natalia Okhotina Lind

Ekstern forsker

Jeg er født i Moskva 1961 og graduerede fra Historisk Institut ved Moskva Statsuniversitet i 1984, i Danmark ækvivaleret med graden mag.art. af Københavns Universitet. Fra 1985 til 1994 arbejdede jeg ved Arkæografisk Kommission under det Russiske Videnskabsakademi med studier i, beskrivelse og udgivelse af kirkeslaviske og oldrussiske håndskrifter fra arkivfonde i et stort antal russiske biblioteker og arkiver. I 1993 forsvarede min afhandling for graden Kandidat ist. Nauk, i Danmark ækvivaleret med ph.d. af Københavns Universitet. Efter at være flyttet til Danmark i 1993 har jeg på bevillinger fra Carlsbergfondet (1995-) arbejdet med et projekt “Vitus Bering og den Anden Kamtjatka-Ekspedition” og har under dette publiceret adskillige bind med hidtil upublicerede dokumenter fra ekspeditionen (bd. 5 er under trykning). Dokumenter som på en gang belyser udforskningen af Sibirien og det Arktiske Ocean og kaster lys forholdet mellem de russiske kolonisatører og den oprindelige befolkning.

Interesseområder

 • Vitus Bering
 • Første Kamtjatka Ekspedition
 • Anden Kamtjatka Ekspedition
 • Opdagelsen af Amerika (fra øst)
 • Opdagelsernes historie
 • Russisk historie
 • Peter den Store
 • Det Russiske Videnskabs Akademis historie
 • Hagiografi
 • Byzantinsk Hagiografi
 • Russisk Hagiografi
 • Søfart og søfolk
 • Sibirien
 • Udforskningen af Siberien
 • De Aleutiske øer
 • Bering Ø
 • Marin historie

ID: 544065