Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Jørgen Podemann Sørensen

Jørgen Podemann Sørensen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Ægyptisk og senantik religionshistorie, navnlig den hermetiske litteraturs rødder i oldtidens ægyptiske religion

Komparative ritualstudier

Aktuel forskning

Den gnostiske tekst, navnlig den hermetiske Kore Kosmou, som rituel udnævnelse (”sakramental udtydning”) af læser og læsning.

ID: 4658