Nina Schmidt

Nina Schmidt

Studielektor

Jeg er ansvarlige for sprogkurserne og underviser i persisk. Jeg er oprindelig fra Iran, og persisk er mit modersmål. Allerede under uddannelsen fik jeg mulighed for at arbejde som undervisningsassistent. Jeg opdagede, hvor meget glæde, der var i at lære andre et helt nyt sprog helt fra bunden. Jeg har arbejdet med at udvikle og udvide de allerede eksisterende undervisningsmaterialer.

Udover at være studielektor har jeg også arbejdet som tolk/oversætter i mange år. Det er en anden måde at arbejde med sprog på. Jeg tolker simultant og har haft opgaver for diverse ministerier, statslige og juridiske instanser samt forskellige humanitære organisationer.

ID: 35120257