Ulla Prien

Ulla Prien

Studielektor

Jeg underviser i arabisk på alle niveauer på Københavns Universitets bachelor og kandidatuddanelse i Mellemøstens Sprog og samfund og på Åbent Universitets aften- og lørdagskurser i arabisk på propædeutik og BA Niveau.  Jeg er uddannet i arabisk fra Københavns Universitet og  har været bl.a ekstern lektor på SDU, undervisningsassisten på CBS ( dengang Handelshøjskolen) og siden 2004 været først studieadjunkt siden studielektor på Mellemøstafdelngen.  I min undervisning beskæftiger jeg mig især med de propædeutiske fag og med kommunikativt arabisk og moderne arabiske litteratur. Jeg er engageret i instituttets drift og bl.a. været studienævnsformand på ToRS fra 2010 - 1. februar  2019, medstudieleder 2013 - 2015 og sidder for nuværende i Samarbejdsudvalget. Jeg er akademisk Erasmus koordinator for arabisk og VIP ansvarlig for  en stofr del af arbejdet med de obligatoriske udlandsophold i de arabiske lande. Jeg er indtil 1. februar tovholder ( Sammen med Elmar Renner ) for sprogunderviserkredsen, der fortrinsvist består af studielektorer og som er et forum for undervisningsudvikling og sparring i vores gruppe. engageret mig i forskellige råd og udvalg, senest som studienævnsformand - frem til d. 1. februar 2022. 

Jeg er næstformand i censorkorpset på universiteterne for Sprogbaserede Områdestudier og sammen med Zehad Sabri fra Oslo Universitet koordinator for Netværk for arabiskundervisere på universiterne i Skandinavien, et netværk der er knyttet til Nordic Society for Middle Eastern Research hvor jeg tidligere har siddet i bestyrelsen. 

Primære Interesseområder

Begynderundervisning i arabisk

Kommunikativt arabisk

Ægyptisk dialekt

Moderne arabisk litteratur

Som et sideområde har jeg en interesse for Centralasien og områdets historiske bånd til arabisk sprog. Jeg sidder derfor også i bestyrelsen i Centralasiatisk Selskab. 

 
 
 

 

ID: 3985