Kasper Dalgaard

Kasper Dalgaard

Ekstern lektor

Primære forskningsområder

Kirstendommen i alle dens afskygninger. Primært de tidlige kristendomme med fokus på Det Nye Testamente og de mange interessante skrifter der blev til i, og efter, det andet tempels tid. Mit fokus er specielt rettet mod disse forskelligartede skrifters interne dialoger og hvorledes denne teologiske samtale har påvirket og medvirket til fremkomsten af nye skrifter.

Aktuel forskning

Jesus' hemmelige Evangelium; en undersøgelse af skriftet Pistis Sophia og den kristendom der er indeholdt heri med både reinkarnation, skægnetro, etc. og hvorledes dette skrift er placeret i samtidens religiøse heksekedel.

Elvirakoncilet og dens kristne; en undersøgelse af de kristnes liv og tro i år 306, lige før det konstantinske vendepunkt.

Melchizedek-skikkelsen og dennes udvikling både i de bibelske skrifter og i de skrifter der af forskellige årsager ikke er blevet en del af den jødiske eller kristne kanon. Disse skrifter inkluderer Genesis, Salme 110, Pseudo-Eupolemus, 11Q13 (11Q Melchizedek), 4Q400-407 (Sange til Sabbathsofferet), Filons værker, Hebræerbrevet, Josephus værker, 2 Enoch, de palæstinensiske targumim (Targum Neofiti, Fragment targumim o.a.), Nag Hammadi skriftet Melchizedek-traktaten, samt Justin Martyrs tekster.

ID: 9652348