Magnus Pharao

Magnus Pharao

Lektor

Jeg forsker i oprindelige folks sprog i Mexico, primært det Uto-Aztekiske sprog Nahuatl - men også sprogene Otomi (Yühü), Huichol (Wixárika) og Cora (Náayeri).

Jeg har tre forskellige emner som fokus i mit arbejde
1. Sprogpolitik. Især forholdet mellem de mexicanske oprindelige folks politiske situation og revitalisering af truede minoritetssprog. Her bruger jeg især etnografiske antropologiske metoder, men også etnohistoriske studier af hvordan de politiske forhold har ændret sig. Dette studie har blandt andet udmundet i bogmanuskriptet "Nahuatl Nation: Language Revitalization and Semiotic Sovereignty in Indigenous Mexico" som er under review.

2. Sprogenes og sprofamiliernes historie i Mesoamerika: herunder hvordan de har spredt sig og hvordan de påvirket hinanden før den europæiske kolonisation og også hvordan koloniseringen har påvirket dem. Dette er emnet for mit Marie Curie Marie Skłodowska-Curie Individual Postdoctoral Fellowship, som er et studie af sprogets Nahuatls historiske oprindelse, med henblik på at afgøre om tidlige Nahuatl-talere var til stede i den mesoamerikanske storby Teotihuacan i det første årtusinde. 

3. Sprog og landskab: Hvordan sprog afspejler hvordan mennesker opfatter og bruger landskab, herunder hvordan de grammatiske konstruktioner der beskriver rumlige forhold varierer mellem forskellige varieteter af Nahuatl og andre sprog - og om forskellene bunder i forskelle imellem landskaberne hvor de tales.  Dette er emnet for mit Sapere Aude Research Leader grant fra DFF, som studerer landskabets effekt på rumgrammatik i fire forskellige Nahatl varieteter. 

Primære forskningsområder

 • Oprindelige folk i Mexico: politik, rettigheder, selvbestemmelse
  • Sprogpolitik, kulturarv, nationalisme
  • Revitalisering af truede sprog
  • Sprogpolitik og uddannelse
 • Mesoamerikanske sprog og sproghistorie:
  • Uto-Aztekisk, Otomangue, Nahuatl dialektologi
  • Deskriptiv feltlingvistik: Nahuatl (morfologi, syntaks, pragmatik), Otomi (rum, deiksis, slægtskabsterminologi)
  • Mesoamerikansk sproghistorie
 • Historie og repræsentation af indianske folk
  • Wikipedias repræsentation af indfødte folk og politik

ID: 162968084