Marianne Madsen Kirk

Marianne Madsen Kirk

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Mit nyligt opstartede PhD-projekt Holocaustundervisning og demokratiskdannelse i en kulturelt mangfoldig skole undersøger den kulturelle erindring om Holocaust i Danmark med særligt fokus på folkeskolen. Projektet undersøger, hvordan elever med forskellige etniske og religiøse baggrunde oplever undervisning i Holocaust. Projektet vil bygge på etnografiske feltstudier i udskolingen på danske folkeskoler.

  Projektets hovedvejleder er Tea Sindbæk Andersen og bivejleder Jessica Ortner fra Københavns Universitet og Lene Kofoed Rasmussen fra Professionshøjskolen Absalon.

  Projektet er finanseret at PhD-rådet for Uddannelsesforskning. 

  Andre forskningsinteresser:

  • Europæisk erindringspolitik
  • Transkulturelle og transnationale erindringsnetværk
  • Post-sovjetisk imigrationslitteratur i Tyskland
  • Oversættelse og litteratursociologi
  • Feministisk produktionsæstetik

  ID: 334151547