Bo Ærenlund Sørensen

Bo Ærenlund Sørensen

Tenure Track Adjunkt

Jeg studerer den kinesisksprogede verdens moderne historie, kultur og moderne samfund. Jeg har en baggrund i historie og litteraturvidenskab, og jeg trækker på kulturanalyse, historisk kildekritik, litterær teori, mediestudier og mikrohistorie. Jeg arbejder primært med litterær fiktion, medieindhold, forskellige former for arkivmateriale og mundtlig historie. I de seneste år har jeg i stigende grad integreret digitale metoder i mit arbejde for at fremme krydsbefrugtningen af mikro- og makroperspektiver.

Selv om mit arbejde primært fokuserer på kinesisk kultur og medier, har jeg en bred interesse for global historie og for hvordan penge, medier og digitalisering transformerer vores verdener. Det har bragt mig til at skrive om nationalisme i Tyrkiet, økonomiske reformer i Kina og danske mediers fremstilling af den sociale entreprenør Claus Meyer. Jeg er også interesseret i, hvordan mennesker konstruerer og giver mening til deres verdener. I de seneste år har jeg i stigende grad forfulgt disse interesser med fokus på hukommelsesstudier, følelseshistorie, sansehistorie og kognitive studier. 

Jeg har to BA'er (i historie og litteraturvidenskab) og en MA (i historie) fra Københavns Universitet, og min ph.d. fra University of Oxford (i orientalske studier). Jeg har også tilbragt semestre på Peking University, Taiwan National University og Singapore National University. 

Jeg har i en årrække været mentor for studerende med særlige behov.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder inden for moderne kinesisk kultur og samfund med særligt fokus på litteratur, kulturanalyse, historisk metode samt brugen af digitale værktøjer.

Primære forskningsområder

Jeg arbejder på en række artikler, hvor jeg trækker på kognitive litteraturstudier, hukommelsesstudier og følelseshistorie for at forstå nutidige kinesisksprogede forfattere og filmskabere. Jeg arbejder også på en række fælles forskningsprojekter, hvor jeg anvender digitale metoder til at undersøge kinesiske medier og samfund.

ID: 36065540