Kristina Kazuhara

Kristina Kazuhara

Studielektor

Som studielektor i japansk udvikler, koordinerer og underviser jeg kurser i japansk målrettet tilvalgsfagsstuderende fra Copenhagen Business School. I denne kapacitet trækker jeg på min erfaring som studielektor i japansk fra Copenhagen Business School fra 2009-2017 op til udfasningen af japansk på CBS. På KU har jeg siden 2020 undervist samtlige propædeutikfag samt indholdsfokuseret undervisning som Japanese Language og Content Course with Language. 

Sideløbende hermed arbejder jeg p.t. på færdiggørelsen af et ph.d.-projekt indenfor tværkulturel ledelse ved Copenhagen Business School. Med danske virksomheder i Japan som min empiriske kontekst ser jeg i mit ph.d.-projekt særligt på kompetencer som tilskrives bikulturelle individer, og om og hvordan dette talent kan udnyttes af globale organisationer og komplekse teams. 

Qua min personlige såvel som faglige baggrund har jeg en særlig interesse i sprog og hvordan engelsk som lingua franca skaber, vedligeholder og påvirker sociale hierarkier samt organisatoriske processer og udfald. Jeg er medlem af GEM&L (international forskningsgruppe for virksomhedsledelse og sprog). 

ID: 246615290