Catharina Raudvere

Catharina Raudvere

Professor

1993 Fil.dr. i religionshistorie, Lunds Universitet, Sverige

2005 Professor i religionshistorie, Københavns Universitet

2011 Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

 

Ansættelser og ophold som gæsteforsker

1993–96 Ekstern lektor på Lunds Universitet og Linköpings Universitet, Sverige

1994–95 Postdoc ved Department of Scandinavian, University of California, Berkeley

1995–97 Gæsteforsker ved det Svenske Forskningsinstitut i Istanbul

1997–2004 Docent i religionshistorie ved Lunds Universitet

2005 Professor i religionshistorie ved Københavns Universitet

 

Forskning

1995-98 ”Kvindelige dervisher i nutidens Istanbul”, individuelt projekt finansieret af det Svenske Forskningsråd (HSFR)

1999–2004 Forskningsleder (sammen med professor Anders Andrén, Stockholm) af det kollektive projekt ”Veje til Midgård. Lange tidsperspektiver på oldnordisk religion” finansieret af Riksbankens Jubileumsfond

1999 Gæst ved Northern Scholars Scheme, University of Edinburgh

2005–2007 Forskningsleder af det kollektive projekt “Exile and Tradition. Transnational Contemporary Sufism”, finansieret af Riksbankens Jubileumsfond

2008–10 Forskningsleder af det kollektive projekt “Mellem konservativ reaktion og religiøs innovation. Religiøse intellektuelle i Central- og Sydøsteuropa om fællesskab, autenticitet og oprindelse”, finansieret af det Danske Forskningsråd

2008–2014 Leder af den tværvidenskabelige projektgruppe “Mange veje til modernitet. Europas regionale, nationale og transnationale dynamikker” ved Centret for Moderne Europæiske Studier (CEMES), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

2009–12 Dansk medlem af The Nordic Network for Memory Studies, finansieret af NordForsk

2010–13 Medlem af forskningsprojektet “Muslim Devotion”, Universitet i Bergen, finansieret af det Norske Forskningsråd

2012– Forskningsleder ved forskningscentret “The Many Roads in Modernity. The Transformation of South East Europe and Its Ottoman Legacy from the 1870s to the 21st Century” finansieret af Carlsbergfondet 2012-2019; modernity.ku.dk

 

Priser

2002 Einar Hansens legat for humanistisk forskning, E Hansens Forskningsfond

2005 Dag Strömbäck-prisen fra Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala

2018 fortjenstmedalje i guld fra Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 

Andre hverv

1996 Medlem af Vetenskapssocieteten, Lunds Universitet

1997 Medlem af Forskerkollegiet ved det Svenske Forskningsinstitut i Istanbul

1999–2004 Medlem af bestyrelsen for Vetenskapssocieteten ved Lunds Universitet (generalsekretær 2000-2004)

2000–2009 Medlem af bestyrelsen for det Svenske Forskningsinstitut i Istanbul (næstformand 2006-2009)

2004–2006 Medlem af evalueringspanelet for religionsvidenskab, teologi, ikke-europæiske sprog og oldtidshistorie ved det Svenske Forskningsråd

2004 Medlem af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, Lunds Universitet

2005 Medlem af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm

2006–2011 Medlem af styringskomitéen for det internationale netværk “Islam and Nation Formation in the Middle East” (ISNAT)

2007–2009 Medlem af de humanistiske videnskabers evalueringspanel ved den Svenske Bistandsorganisations forskningskomité (SIDA)

2008 Medlem af evalueringspanelet for religionsvidenskab og teologi ved det Norske Forskningsråd

2008 Medlem af evalueringspanelet for prioritering (humanistiske videnskaber og samfundsvidenskab) ved det Svenske Forskningsråd

2009–14 Medlem af evalueringspanelet for historie, religionsvidenskab, filosofi, antropologi og etnologi ved Riksbankens Jubileumsfond (formand for panelet 2011-14)

2009–2014 Medlem af bestyrelsen for Center for Moderne Europæiske Studier (CEMES) ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

2010– Ph.D- koordinator for programmet “Tværkulturelle og regionale studier” ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

2010–13 Medlem af bestyrelsen for The Centre for Middle East Studies (CMS), Lunds Universitet

2010 Medlem af Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala

2011–14 Medlem af bestyrelsen for Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm

2011 Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

2013–17 Medlem af bestyrelsen for Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm

2014– Named Person ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

2016– Medlem af Det Humanistiske Fakultets Forskningsetiske Komité, Københavns Universitet

2017– Editor-in-chief for bogserien Modernity, Memory and Identity in South-East Europe, Palgrave Macmillan 

Primære forskningsområder

 

PI for forskningscentret "The Many Roads in Modernity. The Transformation of South East Europe and Its Ottoman Legacy from the 1870s to the 21st Century"

www.modernity.ku.dk

 

Primære forskningsområder

* Islam i nutiden, især på Balkan og i Tyrkiet

* Sufisme og sufigrupper

* Muslimsk religiøs praksis og hverdagslivets religion

samt

* religion, æstetik og historiebrug

* religion og politik

* Muslimske grupper og fælleskab i Europa 

og siden længe

* førkristen nordisk religion og senere skandinavisk folketro

 

SENESTE PUBLIKATIONER

 

Bog

2014. Islam. An Introduction. I.B. Tauris: London.

Edited volumes

* 2018. Nostalgia – Loss and Creativity. Political and Cultural Representations of the Past in South-East Europe (Modernity, Memory and Identity in South East Europe) Ed. Catharina Raudvere. London: Palgrave Macmillan.

* 2016. Contested Memories and the Demands of the Past: History Cultures in the Modern Muslim World (Islam and Nationalism in Europe and the Muslim World). Ed. Catharina Raudvere. London: Palgrave Macmillan.

* 2012. Rethinking the Space for Religion. New Actors in Central and Southeast Europe on Religion, Authenticity and Belonging Catharina Raudvere, Krzysztof Stala and Trine Stauning Willert(eds). Lund: Nordic Academic Press.

 * 2012. More than Mythology. Religious Studies Perspectives on Old Norse Religion. Catharina Raudvere and Jens Peter Schjødt (eds). Lund: Nordic Academic Press

 * 2009. Sufism Today. Heritage and Tradition in the Global Community, Catharina Raudvere and Leif Stenberg (eds) London: I.B. Tauris.

Seneste artikler og kapitler

* forthcoming. “‘Listen, Sisters, the Words are Clear’. Toward a Processual Understanding of Local Production of Islamic Theology.” Islam and Christian-Muslim Relations [special issue on Islamic theology].

* under review. “Between Religiosity, Cultural Heritage and Politics: Sufi-oriented Interests in Contemporary Bosnia and Herzegovina”, Sufism East and West. Reorientation and Dynamism of Mystical Islam in the Modern World, ed. Jamal Malik and Saeed Zarrabi-Zadeh. Leiden: Brill.

* 2018. “Loss and Creativity.Political and Cultural Representations of the Past in South-East Europe”,Nostalgia – Loss and Creativity. Political and Cultural Representations of the Past in South-East Europe (Modernity, Memory and Identity in South East Europe) Ed. Catharina Raudvere. London: Palgrave Macmillan.

* 2018. “In från sidan. Elizabeth W. Fernea. En pionjär i studiet av muslimsk religiös praxis”, Religionsvidenskabeligt tidsskrift, vol. 67:5-19. 

* 2017. “After the War, before the Future. Remembrance and Public Representations of Atrocities in Sarajevo”, Muslim Pilgrimage in Europe (Routledge Studies in Pilgrimage, Religious Travel and Tourism) ed. Ingvild Flaskerud and Richard Natvig. London: Routledge.

* 2017. “‘Ditt namn skall vara min viskning’. Något om det sufiska och muslimska hos Gunnar Ekelöf”, Rethinking Scandinavia, vol. 1. 

* 2016. “Experience and Expression. Aleksandar Hemon, Literature and (Dis)placement”, Contested Memories and the Demands of the Past: History Cultures in the Modern Muslim World (Islam and Nationalism in Europe and the Muslim World). Ed. Catharina Raudvere. London: Palgrave Macmillan.

 * 2016. “History as a Mirror and Places of Belonging. Some Remarks on Contested Memories and the Demands of the Past”, Contested Memories and the Demands of the Past: History Cultures in the Modern Muslim World (Islam and Nationalism in Europe and the Muslim World). Ed. Catharina Raudvere. London: Palgrave Macmillan.

* 2016. “Associations, Connections, Representatives. A Swedish Bosnian Muslim Community in a Transforming Urban Landscape”, Challenging Identities. European Horizons, (Advances in Sociology) ed. Peter Madsen. New York: Routledge. s. 150-167.

* 2015. "Meeting Hardship, Illness and Malice. Valter W. Forsblom and His Documentation of Healing Practices in Swedish Speaking Finland 1913-1917" Arv, vol. 70. p. 147-166.

* 2013. ”The Pedagogical Virtues of Comparison: Jacob Jonas Björnståhl in Constantinople 1776-79” in Early Scientific Expeditions and Local Encounters. New Persepctives on Carsten Niebuhr and ’The Arabian Journey’, (ed.) Ib Friis, Michael Harbsmeier and Jørgen Bæk Simonsen. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. p. 149-160.

* 2013. ”Women and Sufism. Contemporary Thought and Practice” in The Oxford Encyclopedia of Islam and Women, Natana J. De-Long Bas (ed.), Oxford: Oxford University Press.

* 2012. “Claiming Heritage, Renewing Authority. Sufi-orientated Activities in post-Communist Bosnia-Herzegovina”, European Journal of Turkish Studies, vol. 13:2-14.

* 2012. ”Textual and Ritual Command.  Muslim Women as Keepers and Transmitters of Religious Knowledge in Contemporary Bosnia” in in Women, Leadership and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority edited by Hilary Kalmbach and Masooda Banu. Leiden: Brill. p. 259-78.

* 2012. ”Exploring the Particular in a Global World. Three Contemporary Bosnian Theological Writers on Islam, Sufism, Authenticity and National Belonging” in Rethinking the Space for Religion. New Actors in Central and Southeast Europe on Religion, Authenticity and Belonging Catharina Raudvere, Krzysztof Stala and Trine Stauning Willert(eds). Lund: Nordic Academic Press. p. 259-281. 

* 2012. ”Tolkning, tradition och konflikt. Sufism som markör för nationell identitet och transnationell auktoritet i dagens Bosnien”, Din. Tidskrift för religion og kultur 1/2012. p. 9-26.

ID: 2898