Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Erik Sporon Fiedler

Erik Sporon Fiedler

Ph.d. stipendiat

Undervisnings- og vejledningsområder

Religionsfilosofi, idéhistorie, politisk teologi, sekularisering og det post-sekulære, religion og politik, religionsvidenskabelig teori og metode, religionsvidenskabens forskningshistorie, askese, kropslighed, monasticisme, materialitet, nazisme -1945

Aktuel forskning

Mit PhD- projekt har titlen Hvordan kommer vi videre herfra? En religionsfilosofisk læsning af Peter Sloterdijks og Giorgio Agambens affirmative kritikker af det bestående. 

Projektets primære mål er at foretage en sammenstilling af religionsfilosofiske motiver i Sloterdijks og Agambens værker, for at kunne undersøge de teologiske tankefigurer og religiøse motivers indflydelse på og konsekvenser for de politisk-filosofiske problemstillinger i deres tænkning. 

Projektet forsøger således at undersøge religionens rolle i de to tænkeres filosofiske projekter, her ikke mindst med henblik på at afdække dens funktion i deres positive politiske og antropologiske visioner.

ID: 143262469