Kirsten Thisted

Kirsten Thisted

Lektor

Primære forskningsområder

Mit fokus er minoritets-majoritetsrelationer, herunder postkoloniale relationer. Jeg er i særdeleshed interesseret i, hvordan sådanne asymmetriske magtforhold forhandles gennem litterære og andre æstetiske udtryk. Min regionale kompetence er Grønland/Skandinavien.  

Kodeord for forskning og vejledning: Sprog- og kulturmøde, Kulturel oversættelse, Narrativer/diskurser om (kollektive) identiteter og tilhørsforhold, Følelsesmæssige fællesskaber, Kollektiv erindring og glemsel, Relationen Danmark-Grønland, Grønlandsk litteratur, medier, film, ”Den fremmede” i dansk/skandinavisk litteratur.

Igangværende forskning:

Affective economies: How are places, communities and identities constructed?

Dette projekt er en forskningsgruppe under Centre of Excellence for Resources, Extractive Industries and Sustainable Arctic Communities (REXSAC), NORDFORSK

Please visit https://www.rexsac.org/about/ and https://www.rexsac.org/research/

Nyligt afsluttede projekter:

Danmark og det Nye Nordatlanten

I dette projekt undersøgte 15 forskere med tværdisciplinær baggrund de genforhandlinger af identitet, som finder sted i hele Nordatlanten, som følge af selvstyreprocesser, klimaforandring og globalisering. Projektet genbesøgte den såkaldte "fælles historie", som imidlertid først og fremmest betegner det faktum, at Grønland, Island, Færøerne og Norge engang var del af et dansk imperium. Projektets fokus var en undersøgelse af, hvordan denne historie påvirker de nuværende forsøg på at skabe et stærkt fælles brand for et skandinavisk Arktis. Projektet og dets udgivelse var finansieret af Carlsbergfondet:  

Thisted, K & Gremaud, A-S 2020 (eds.): Denmark and the New North Atlantic: Narratives and Memories of a Former Empire. Vol. I-II. Aarhus University Press. 

 

 

ID: 6285