Pernille Friis Jensen

Pernille Friis Jensen

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning


Aktuel forskning: Moskeens kvinder

I mit ph.d.-projekt stiller jeg skarpt på moskeer set gennem kvinders øjne. Projektet undersøger kvinders oplevelser af moskeer, og rejser spørgsmål om tro, religiøs praksis, køn og ligestilling for at belyse kvinders tilstedeværelse i og brug af moskeer. 
Projektet bidrager med ny viden om kvinders rolle i og for moskeer i Danmark. Herigennem ønsker jeg at belyse den store indflydelse kvinder har haft og tilstadighed har for institutionel islam i Danmark. I projektet fremhæves moskeers 'kvindehistorie', ligesom kvinders oplevelser af moskeer i dag er i fokus. Hensigten er at nuancere eksisterende viden og bidrage med nye og dybere indsigter i islam og moskeer i Danmark.
Undersøgelsen bygger primært på interview med kvindelige moskébrugere, suppleret af observationer, samtaler med moskebestyrelser, imamer og dokumentanalyse.


Projektet er en del af det fælles forskningsprojekt ’Power of the Mosques', hvis hovedformål er at undersøge de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i Danmark i dag. Forskningsprojektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation og løber i perioden 2017-2020.

Besøg projektets hjemmeside her for mere information over projektet og dets delprojekter samt konferencer, arrangementer, publikationer, presse mm.

Projektetleder for 'Power of the Mosques', lektor Brian Arly Jacobsen, er vejleder på mit ph.d.-projekt. 

 

Forsknings- og interesseområder

  • Køn og religion
  • Religiøse organisationer
  • Islam i Danmark
  • Religiøs praksis

 

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Religionssociologiske teorier
  • Metoder i religionssociologien
  • Religion og køn
  • Islam i Danmark
  • Minoriteter, religion og samfund
  • Religiøse organisationer

 

Profil

Jeg har en kandidatgrad i Religionssociologi fra Tværkulturelle og Regionale studier, Københavns univeristet, hvor jeg tilmed tog min BA. Før min nuværende stilling som ph.d.-stipendiat fungerede jeg som fuldmægtig i Udlændingestyrelsen. 

ID: 182570024