Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Pernille Friis Jensen

Pernille Friis Jensen

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning


Aktuel forskning: Moskeernes Magt - Moskeernes kvinder

Mit ph.d.-projekt undersøger kvinders brug og oplevelser af moskeer og moskeernes interne magtrelationer i Danmark. 
Min undersøgelse er en del af det større forskningsprojekt ’Moskeernes Magt’, hvis hovedformål er at undersøge de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i Danmark i dag. 'Moskeernes Magt' er et treårigt forskningsprojekt finansieret af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation og løber i perioden 2017-2020. Projektetleder af Moskeernes Magt, lektor Brian Arly Jacobsen, er vejleder på mit ph.d.-projekt. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Religionssociologiske teorier
  • Kvalitative metoder i religionssociologien
  • Religion og køn
  • Islam i Danmark
  • Minoriteter, religion og samfund
  • Religiøse organisationer

ID: 182570024