Rosa-Maria Worm Danbo

Rosa-Maria Worm Danbo

Ph.d. stipendiat

Jeg er pr. 1. februar 2019 ansat som PhD-stipendiat ved Institut for tværkulturelle og regionale studier. Mit PhD-projekt har arbejdstitlen Sense and Sound: Implications for the Decipherment of Mesoamerican Writing Systems, og er en del af et større projekt med titlen The Origins and Developments of Central Mexican Calendars and Writing Systems (ca. AD 200 – 1600), som er financieret af Velux-fondens kernegruppeprogram.

Mit projekt bidrager til nuværende forskning ved at præsentere et teoretisk fundament for legitimeringen af den vest-mesoamerikanske skrifttradition som netop dette – en skrifttradition, hvis skriftsystemer repræsenterer specifikke sprog. En central del af projektet vil bestå af en udredning af feltets forskningshistorie og metodologiske udfordringer, og målet er, at præsentere en klar metode for fremtidigt arbejde med vest-mesoamerikanske skriftsystemer. 

Primære forskningsområder

Mesoamerikanske sprog og skriftsystemer

ID: 37453711