Mikkel Bøg Clemmensen

Mikkel Bøg Clemmensen

Ph.d. stipendiat

Titlen på min Ph.D.-afhandling er Calendar signs, calendar use and time conceptions in colonial Central Mexico (’Kalendertegn, kalenderbrug og tidsopfattelser i kolonitidens Centralmexico’). Projektet omhandler de centralmexicanske kalendersystemers udvikling i tiden omkring og efter den spanske invasion af Mexico, og har fokus på de koloniale kultur- og religionsformer, der opstod i kolonitiden, såvel som på den ikonografiske og palæografiske udvikling af de traditionelle kalendere.

Min afhandling er en del af et større projekt financieret af Velux-fonden med titlen The Origins and Developments of Central Mexican Calendars and Writing Systems (ca. AD 200 – 1600) (De centralmexikanske skriftsystemers og kalenderes oprindelse og udvikling’). Projektet har fire deltagere og blev påbegyndt 1. februar 2019 på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Året 1519 var et skelsættende år for de centralmexicanske kulturer set fra et historisk perspektiv, idet det markerede spaniernes ankomst til aztekisk territorium. Ikke længe efter lykkedes det spanske og indianske tropper under ledelse af Hernán Cortés at erobre den aztekiske hovedstad Tenochtitlan, og i de efterfølgende århundreder fulgte en transformation af aztekisk kultur, der kan betragtes som et resultat af interaktionen med den europæisk-kristne verden. I årene efter invasionen var en af konsekvenserne, at de traditionelle mesoamerikanske kalendersystemer, der havde været i brug i varierende former i Centralmexico i over 1000 år, kom under kristen censur og herigennem undergik en betragtelig forandring. Ikke desto mindre fortsatte brugen af de traditionelle kalendersystemer, typisk i nye klæder, synkretiseret med de katolske religiøse fester og den europæiske julianske kalender. Mange forskellige typer af akkommodation og integration af de to kalendertraditioner fandt sted, både i form af en sammensmeltning af kalendernes design og indhold og af deres kosmologiske og rituelle dimensioner, såvel som i form af en pragmatisk dobbelt anvendelse af de to systemer (årsnotationer med både arabiske tal og mesoamerikanske kalendertegn). De logofonetiske kalendertegn fra den mesoamerikanske 365-dagskalender blev tilpasset en ny og stærkt begrænset rolle i den koloniale kontekst, og således udviklede de sig i både udformning og anvendelse.

Disse udviklinger er emnet for mit Ph.d-projekt, der således vil fokusere på kilder med information om kalendarisk ikonografisk og skriftligt indhold såvel som om kalenderbrug i kolonitidens Centralmexico. På trods af, at den spanske invasion markerer begyndelsen på slutningen af de centralmexicanske skrift- og kalendersystemer, byder kolonitiden også på nye opfindelser ift. disse systemer, og de følgende århundreder kan derfor betragtes som en del af deres løbende udvikling. De koloniale kilder kan derudover være af fornyet interesse i forbindelse med den præcolumbianske kalender, når vi betragter dem på ny i et diakronisk perspektiv, der begynder med de tidligste eksempler på mesoamerikanske kalendersystemer fra Centralmexico.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kolonial kunst og ikonografi i Mexico, mesoamerikansk kultur og historie

ID: 201658774