Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Simon Stjernholm

Simon Stjernholm

Lektor

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning fokuserer primært på muslimsk talekunst på svensk. Jeg undersøger hvordan prædikanter repræsenterer islamisk tradition, hvordan personlige narrativer og erfaringer bliver brugt, samt hvordan nutidige begivenheder og prædikanteres samfundsmæssige kontekster bliver reflekteret. Centrale analytiske temaer er fx religiøs autortet, multimodal diskurs, religion i det offentlige rum og historiebrug. 

Primære forskningsområder

Jeg har publiceret forskning om fx følgende emner: 

  • Nutidig sufisme, med særligt fokus på sufibevægelsen Naqshbandi-Haqqani. 
  • Muslimsk religiøs talekunst på svensk. 
  • Muslimsk politisk retorik.
  • Hadforbrydelser og trusler mod religiøse fælleskaber. 

Undervisnings- og vejledningsområder

På BA-uddannelsen i Religionsvidenskab underviser jeg det indledende kursus i Religionshistorie samt et kursus med kombineret fokus på islams historiske udvikling og religion i Danmark. På KA-uddannelsen i Religionsvidenskab underviser jeg et kursus om teorier og analysestrategier i religionsforskning. 

Ved siden af disse tilbagevendende kurser, udbyder jeg nogle gange valgfrie kurser for BA- og KA-studerende om varierende emner, for eksempel Repræsentationer af Muhammed (2016) og Sufisme (2017). 

Derudover bidrager jegj til andre uddannelser på Den Humanistiske Fakultet, for eksempel Migrationsstudier. 

ID: 129467679