Simon Stjernholm

Simon Stjernholm

Lektor

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning fokuserer primært på forskellige former for mundtlig muslimsk prædiken og undervisning, med empirisk materiale på dansk og svensk. Derudover har jeg en kontinuerlig interesse i og engagement i studiet af sufisme. 

Mellem 2019 og 2022 var jeg forskningsleder for det kollektive forskningsprojekt Rearticulating Islam: A New Generation of Muslim Religious Leaders (financieret af Velux Fonden), hvilket undersøgte hvordan en række forskellige muslimske aktører forsøger at tale og agere for islam i Europa i uddannelsesmæssige, homiletiske og politiske kontekster. Sammen med projektets to PhD-studerende producerede jeg en podcastserie om muslimer og islamisk læring.   

I 2022 års udgave af tidsskriftet Religion and Society: Advances in Research har Andreas Bandak og jeg sammen redigeret en samling artikler på temaet "Engaging Religion." Sammen med Elisabeth Özdalga har jeg redigeret bogen Muslim Preaching in the Middle East and Beyond: Historical and Contemporary Case Studies (Edinburgh University Press, 2020). Jeg er også koordinator, sammen med kolleger på instituttet, for en interdisciplinær seminarserie med fokus på religion. 

Jeg arbejder i øjeblikket på en bog der undersøger sansernes betydning i fromme muslimske praksisser. 

Jeg er medlem af det Svenske Forskningsinstitut i Istanbuls (SRII) forskerkollegium samt bestyrelsesmedlem i Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner (FSIV). Jeg er også redaktør for FSIV's årlige populærvidenskabelige tidsskrift Dragomanen, som publicerer artikler og essays relateret til mellemøstlige samfund og kulturer. Sent i 2022 blev jeg også medlem af redaktionsgruppen for Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

Primære forskningsområder

Min forskning er primært engageret i antropologisk og historisk orienterede islamstudier, med særligt fokus på sufisme og muslimsk prædiken. Min forskning relaterer sig dermed også til bredere forskningsfelter som Islamiske studier, religionsvidenskab, religionsantropologi, og studiet af sanser. Nogle af de emner jeg har beskæftiget mig med i nylige publikationer er: nutidig sufisme; islam og muslimer i Europa; levet religion; muslimsk prædiken; stemmer og lytning; sanser og mediering. 

Undervisnings- og vejledningsområder

På bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab underviser jeg regelmæssigt det indledende kursus i Religionshistorie samt et kursus om islams historie, udvikling og globalisering. På kandidatuddannelsen underviser jeg ofte et kursus om teorier og analysestrategier i religionsforskning. Jeg vejleder studenteropgaver på alle niveauer med en bred variation af emner. 

Jeg er medlem af Det Humanistiske Fakultetets PhD-udvalg. 

PhD-vejledning

Jeg har vejledt/vejleder de følgende PhD-projekter: 

  • Anna Holmqvist, Uppsala universitet (bivejleder). 
  • Maximilian Lasa, "German Muslims on the International Theology Programme in Turkey: Temporalities, Spatialities, and Contingency" (University of Copenhagen, 2022). 
  • Maria Lyngsøe, "Engaged Subjects: Danish Muslim Women's Islamic Educational Activities" (University of Copenhagen, 2022). 

PhD-bedømmelse

Jeg har været med i bedømmelsesudvalget for følgende PhD-afhandlinger: 

  • Emma Sundkvist, "Human Rights as Law, Language, and Space-Making: Women's Rights Movement in Post-revolutionary Egypt" (Lunds universitet, 2022). 
  • Vibeke Moe, "Community, Boundaries, and Meaning in Narratives about Jews among Muslims in Norway" (Universitetet i Oslo, 2022). Første opponent. 
  • Jesper Petersen, "The Making of the Mariam Mosque: Serendipities and Structures in the Production of Female Authority in Denmark" (Lunds universitet, 2020). 
  • Selma Bukovica Gundersen, "Historieundervisning som erindringsarena: Brug af historie, sprog og religion til etnisk adskillelse og konstruktion af en umulighedsdiskurs i Bosnien-Hercegovina" (Københavns universitet, 2020). Formand for bedømmelsesudvalget. 
  • Gry Hvass Pedersen, "Modernity, Islamic Tradition and Higher Education: Visions of Modern Muslim Selfhoods among Contemporary Students at Islamic Universities in Asia" (Syddansk universitet, 2020). 

ID: 129467679