Elena Lorentzen

Elena Lorentzen

Lektor

Primære forskningsområder

 • Russisk sprog
 • Kognitiv lingvistik
 • Kontrastive sprogstudier
 • Oversættelsesvidenskab
 • Sprogtypologi

 

 

Aktuel forskning

 • Bog om oversættelse mellem dansk og russisk med udgangspunkt i kontrastiv beskrivelse af de to sprog
 • Kontrastiv grammatik med særligt henblik på russisk, dansk og engelsk
 • Russisk syntaks og semantik

 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Russisk mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på alle niveauer
 • Oversættelse fra dansk til russisk
 • Fonetik og fonologi: Almen, russisk, dansk
 • Fagteori
 • Fremmedsprogspædagogik

Interesseområder

Ud over de nævnte forsknings- og undervisningsområder:

 • Moderne dansk grammatik
 • Dansk sproghistorie
 • Konferencetolkning
 • Konsekutiv tolkning
 • Oversættelse

ID: 9277