Asta Salicath Halvorsen

Asta Salicath Halvorsen

Ph.d.-stipendiat

Min forskning fokuserer på de epipaleolitiske og neolitiske perioder i Sydvestasien. Jeg er særligt interesseret i at kombinere arkæologisk teori med materialestudier. Mit ph.d.-projekt fokuserer på brugsspor af bearbejdede knoglegenstande fra flere forhistoriske bosteder i Levanten, især vedrørende forgængelige materialekulturer, og disse materialers rolle i kønsopfattelser af stenalderen. Mine vejledere er lektor Tobias Richter og lektor Lisa Yeomans.

ID: 234061839

Flest downloads

  1. 12 downloads
    Udgivet