Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Søren Thue Thuesen

Søren Thue Thuesen

Lektor

Aktuel forskning

Tidlige koloniale kulturmøder i Grønland: Undersøgelser af institutionaliseringsprocesser, især praksis vedr. navngivning/dåb, ægteskab og begravelse i 1700- og 1800-tallets Grønland.

Relationen mellem grønlændere og det danske kongehus - magt, ceremonier og følelser: En historisk afdækning af grønlænderes møder med og forestillinger om monarkiet og magten.

 

Primære forskningsområder

Min forskning fokuserer generelt på arktiske kultur- og samfundsforhold med særlig vægt på Grønland. Mine feltarbejdserfaringer stammer først og fremmest fra Vestgrønland, hvor jeg også har været museumsleder.

Min forskning ligger i feltet mellem historie, antropologi og kulturanalyse:

  • Grønlands koloniserings- og afkoloniseringshistorie (missions-, handels- og uddannelseshistorie; kulturel identitet og etnicitet; kateketer og det litterære gennembrud; lokalsamfundshistorie, organiseringer og foreninger; urbanisering; 2. verdenskrig)
  • Museologi og etnohistorie (materiel kultur; dragter og beklædning; kunst og husflid; museal repræsentation)
  • Eskimologiens faghistorie

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Kultur- og samfundsanalyse
  • Kolonihistorie, kolonialisme og afkolonisering i Arktis
  • Kulturelle og samfundsmæssige forhold i Arktis i førkolonial og moderne tid (f.eks. kultur- og religionsmøder, selvstyreprocesser, kulturel identitet og etnicitet)
  • Politiske og sociale processer i Grønland
  • Eskimologiens teorier, metoder og faghistorie

ID: 4414