Meina Jia Sandal

Meina Jia Sandal

Postdoc

Jeg modtog min ph.d. i Kinastudier fra Aarhus Universitet, hvor jeg afsluttede en monografibaseret afhandling med titlen Daigou: Transnational Flows, Relatedness, and the Reproduction of the Chinese Family. Jeg fik en kandidatgrad i kultur, kommunikation og globalisering fra Aalborg Universitet. Jeg studerede kortvarigt ved Doshisha University og Hong Kong Polytechnic University.

Min ph.d.-afhandling diskuterer virkningen og betydningen af transnationale daigou (køb på vegne af) virksomheder, hvor kinesiske immigranter, primært kvinder, forsyner netværk af pårørende og venner i Kina med modermælkserstatning købt i Danmark. Cirkulationen af varer og kapital mellem forbrugere og leverandører resulterer i et omfattende tværnationalt netværk baseret på gensidig tillid og moral. I denne henseende udgør daigou-praksis både vertikale intergenerationelle og horisontale transnationale former for slægtskab, som på forskellige måder bidrager til at løse gåden med familiereproduktion i det moderne Kina og den kinesiske diaspora.

Interesseområder

Jeg er interesseret i forskningsemner om mad og moral, relationer mellem generationerne, transnationalisme og globalisering relateret til Kina.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviste i M.A.-kurset Regionalt perspektiv på globale spørgsmål og B.A. kurser Regionalt tema: Moderne Kina; Kinesisk på højere mellemniveau: lytte og tale; Analyse af kinesiske medier; Human Geography on China ved Aarhus Universitet

ID: 338981584