Dan Vesalainen Hirslund

Dan Vesalainen Hirslund

Ekstern forsker

Jeg er uddannet antropolog fra Københavns Universitet med en ph.d. grad fra 2012. I perioden 2008-2012 forskede jeg i politisk aktivisme med udgangspunkt i Nepals maoistiske revolution fra 1996-2006. 2012-2014 var jeg ansat på Institut for Antropologi som hhv ekstern lektor og adjunkt med fokus på at udvikle metodeuddannelsen samt undervisning i politisk antropologi, master i sundhedsvidenskab og var ansvarlig for bachelor- og specialestuderende. I 2015 flyttede jeg til Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier som post.doc med et projekt om gæld og arbejdsliv blandt byggearbejde i Kathmandu. Her deltog jeg også i et internationalt forskningsprojekt, der undersøgte genopbygningen efter Nepals jordskælv i 2015 under det canadiske forskningsråd (2016-2019), og jeg var initiativtager til forskningsnetværket Nordic Himalayan Resarch Network samt to læsegrupper: Critical Studies of Capitalist Transformation og Antropologisk Etik, der resulterede i et særnummer af Tidsskriftet Antropologi i 2019.

I 2018 startede jeg et nyt forskningsprojekt i Nepal, der undersøgte investeringer i turistindustrien med specifikt fokus på bygningen af dyre hoteller, og hvad det betød for arbejdsforhold og nationale og internationale værdikæder. Sideløbende med dette har jeg undervist på Moderne Indien- og Sydasienstudier i historie, politik, kultur samt globalisering; på Komparative Kulturstudier, hvor jeg har haft et kursus i Økonomisk Kultur; og på Tværkulturelle Studier hvor jeg har været gæsteforelæser og vejledt specialer m.m. I 2019 startede jeg et europæisk netværk for arbejdsstudier under European Association for Social Anthropology. Jeg har løbende udgivet artikler baseret på min forskning i tidsdskrifter og bøger, redigeret flere antologier og deltaget i konferencer, radioprogrammer og andre populære medier i både Danmark og Nepal.

Mine specialeområder er arbejdsmarked og arbejdsmarkedsteori, politiske forandringsprocesser——specifikt aktivisme og revolution——samt turismestudier og migrationsstudier. Teoretisk har jeg mine primære kompetencer indenfor den økonomiske og politiske antropologi men har arbejdet tværfagligt og med stor inspiration fra geografi, historie, sociologi og statskundskab. Jeg er særlig interesseret i global, komparativ, historisk antropologi og arbejder stigende i krydsfeltet mellem teoridannelse og anvendt forskning.

ID: 4091164