20. oktober 2013

Danskerne vender ikke kristendommen ryggen

sociologi

Ny religionssociologisk undersøgelse afkræfter den udbredte forestilling om, at danskerne vender den gamle kristne fællesskabsreligion ryggen og søger "deres indre gud" i meditation, yoga eller mindfulness. Undersøgelsen viser, at tilslutningen til henholdsvis kirkelig kristendom og individualiseret religiøsitet har været stabil de sidste 30 år.

Foto: Arne List, Creative Commons BY-SA 3.0

Kirkelig kristendom står stadig stærkt i Danmark

- Vi ved fra både tidligere sociologiske undersøgelser og også denne undersøgelse, at de fleste typisk bevarer de religiøse værdier, de tilegner sig i barndommen. Hvis vi befandt os midt i en spirituel revolution i Danmark, hvor danskerne erstattede kristendom med individuelle former for religiøsitet, ville vi forvente at se en nedgang i tilslutningen til kristendom hos især yngre mennesker i vores data. Og vi ville omvendt se større tilslutning til individualistisk religiøsitet hos den samme gruppe. Det er slet ikke tilfældet, forklarer religionssociolog Peter Birkelund Andersen fra Københavns Universitet og understreger:

- Tværtimod har både de yngste og ældste danskeres tilknytning til begge former for religiøsitet været konstant de sidste 30 år, mens der i gruppen af danskere mellem 50 og 76 har været stigende interesse for både kristendom og spiritualitet. Forestillingen om at nye, individualistiske former for religiøsitet skubber kristendommen i baggrunden, hænger sammen med forestillingen om, at vores samfund generelt er blevet mere individualiseret de sidste 30-40 år. Men at det samme skulle være gældende for vores forhold til religion, kan vi godt afkræfte.

Undersøgelsens resultater, der netop er blevet publiceret som artikel i det internationale tidsskrift Journal of Contemporary Religion under titlen "A Spiritual Revolution in Denmark?", er baseret på analyser af data fra den danske værdiundersøgelse.

Værdiundersøgelsen er en del af en omfattende europæisk spørgeskemaundersøgelse, der er blevet gennemført hvert niende år siden 1981. 1.507 danskere, der er udvalgt repræsentativt, er blevet stillet enslydende spørgsmål om deres religiøse værdier, hver gang undersøgelsen er blevet lavet. Nogle spørgsmål går igen i alle undersøgelsesårene, mens nye er kommet til undervejs. Forskergruppen, som består af professor Peter Gundelach, postdoc Peter Lüchau og lektor Peter Birkelund Andersen, har på den måde kunnet følge udviklingen i danskernes religiøse værdier over tid.

Kirkelig kristendom med spirituelle elementer

Når forskerne ser på, hvem der i undersøgelsen tilslutter sig henholdsvis kirkelig kristendom og individuel spiritualitet, viser det sig, at der er et meget stort overlap mellem de to grupper.

- Statistisk er der en meget klar sammenhæng mellem de to former for religiøs praksis. Det er i meget stort omfang de samme mennesker, der bekender sig til kirkelig kristendom og individuel spiritualitet. Det spirituelle er med andre ord stærkt integreret i den kirkelige praksis i Danmark.  Spørgsmålet er, om det ikke giver bedre mening at tale om en kirkelig kristendom med spirituelle elementer end at tale om to forskellige former for religiøsitet, siger professor Peter Gundelach.

Kontakt

Lektor Peter Birkelund Andersen
Mobil: 30 13 13 47

Professor Peter Gundelach
Mobil: 61 60 61 83

Postdoc Peter Lüchau
Mobil: 25 88 38 49

Emner