Slyng

OBS: SLYNG har pt. ingen redaktion. Hvis du er interesseret i
at være med i redaktionen, kontakt venligst ToRS ledelse (i-leder.tors@hum.ku.dk).

SLYNG udgives af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, ToRS.

SLYNG redigeres af instituttets studerende på ToRS.

SLYNG
er et supplement til de øvrige udgivelser på ToRS, og har til formål at skabe debat, kritik, faglig analyse, generel oplysning, opråb og udråb.

SLYNG
trykker bidrag for både studerende og ansatte.

Retningslinjer for indlæg til SLYNG

Indlægstype og længde

Et indlæg til SLYNG kan være på 1000-2000 ord hvis det er en praktik- eller rejsebeskrivelse.
En fagartikel kan være på mere end 2000 ord. På redaktionen forebeholder vi os ret til at redigere og forkorte indlæg, men intet trykkes uden forfatterindes/forfatterens samtykke.

Deadlines

Redaktionsmøder og deadlines kan ses under kommende 'events' på Facebook-gruppen og annonceres i ToRS-nyt, som sendes til alle studerende.

Overskrift, manchet og citater

Indlæg forsynes med en "catchy" overskrift, dernæst en manchet på 3-4 linjer som kort introducerer emnet. Udvælg gerne 1-3 citater fra teksten, og tilføj dem efter selve teksten.

Undgå formatteringer

Undgå helst at lave for mange formatteringer i teksten (fed, kursiv, indryk, indsatte billeder, tekstbokse etc.), men send os i stedet bare "råteksten" da vi selv sætter teksten op. Helst i .doc eller .rtf-format.

Billeder

Indsend gerne billeder i .jpeg eller .tif-format i højeste mulige opløsning sammen med dit indlæg. Både billeder som illusterer indlæggets/artiklens budskab og/eller et billed af skribenten.

Oplysninger om skribenten

Opgiv navn, fag og årgang, hvis du er studerende. Er du ansat angiver du ligeledes navn og stillingsbetegnelse og gerne uddannelsesbaggrund også.

Faktabox

Forsyn gerne dit indlæg/din artikel med en faktabox med henvisninger til supplerende læsning, hjemmesider mm.

Kontakt

Er du i tvivl, kan du altid maile til slyng.redaktion@gmail.com og få klar besked!

Vores redaktionslokale ligger i Snorresgade 17-19 på 1. sal i lokale 173, overfor It-skrivestuen.


Go' skrivelyst!

/Redaktionen