Peter Birkelund Andersen

Peter Birkelund Andersen

Lektor

Sprogkundskaber

santali

Curriculum Vitae Peter B. Andersen

Nuværende ansættelse

Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

 

1956              Født.

1974              Indskrevet ved Religionssociologi, Københavns Universitet

1982              Kandidat

1984              Magister

1994              PhD fra Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (Religionssociologi),  

 

Ansættelser

1978-1989     Skiftende deltidsansættelser ved gymnasier og universiteter (Københavns

Universitet, Odense Universitet, Aarhus Universitet).

1986              Government of India Scholarship (5 months), Calcutta University.

1989-1993     Fondsansættelse som kandidatstipendiat (Carlsergfonden og Forskerakademiet),

Københavns Universitet og Stockholms Universitet..

1994-1996     Amanuensis, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet.

1996-1999     Adjunkt, same sted.

2000-             Lektor, samme sted, instituttet blev I 2004 fusioneret med Institut for Tværkulturelle og Regionale studier.

 

Lederstillinger

2002-2004     Institutleder, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet.

 

Forskning og forskningsledelse (udvalgte)

1996-2001, 2005-2010 Formand for Religionshistorisk Forening, København.

1996              Med-formand for “The 14th European Modern South Asia Conference”, Copenhagen.

1997-2006     Medlem af bestyrelsen af the European Association for South Asian Studies.

1998-present Medlem af den danske forskergruppe for Værdiundersøgelsen i the European

Values Study Group.

2001-2003     Formand for bestyrelsen for the Nordic Centre in India.

2005-2008     Medlem af velfærdsprojektet (støttet af Det Strategiske Forskningsråd) i et

delprojekt under Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

2006-2009     Medlem af styregruppen for INORS (The International Network On Religious

Studies) (Støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv).

2007-2009     Leder af forskningsgruppen: Tro, kaste og social capital- hvad blev der af de

kristne kirker i Tranquebar efter Indiens uafhængighed? (Støttet af  Bikuben fonden), (i Nationalmuseets Tranquebar Initiativ og Galathea III).

 2000-2022 leder af surveyundersøgelsen Covid-19 – Religion and existential wellbeing – University of Copenhagen (ku.dk)  under en bevilling fra VELUX fonden. 

2021-2023 leder af forskningsnetværket Complexity and Beyond in Studies of Religiosity in the Nordic Countries (CBSR) – University of Copenhagen (ku.dk) under bevilling fra NOS-HS.

 

Tillidsposter

2009- 2019           Tillidsrepræsentant ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

2008-  2019          Medlem af Universitetslærerafdelingens Bestyrelse (ULAB) DM ULAB

2011- 2013, 2019    Fællestillidsrepræsentant) for undervisere og forskere (DM) ved Det

Humanistiske og Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 

Uddannelser og kurser

2012              Forskergruppelederuddannelsen, Københavns Universitet.

 

Nøglekvalifikationer og netværk

Medlem af bestyrelsen for "Nordic Association for South Asian Studies”, (1990-1991, 1996-2002 (1998) som sekretær; Medlem af Ph.D.-udvalget, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 1993-1994. Over fire års forsknings- og arbejdserfaring i Indien, heraf et år på landsbyniveau i en santallandsby. Taler Santali. Seks måneders arkivstudier vedrørende santaloprøret i 1855 ved India Office Library i British Library, i 2010. Leder af panelundersgelse af Covid-19 2020-2022. Leder af forskningsnetværket 

 2000-2022 leder af surveyundersøgelsen Covid-19 – Religion and existential wellbeing – University of Copenhagen (ku.dk)  under en bevilling fra VELUX fonden. 

2021-2023 leder af forskningsnetværket Complexity and Beyond in Studies of Religiosity in the Nordic Countries (CBSR) – University of Copenhagen (ku.dk).

forskernetværket CBSR 

 

Undervisningserfaring

Underviser og vejleder på alle niveauer, inklusive ph.d.-vejledning ved universitetet. Har været ph.d.-bedømmer i Danmark, Indien og Sverige. Var 2004-2006 Ph.D. co-cordinator at the Department of Cross-Cultural and Regional Studies.

 

Forskning

Det overordnede forskningstema er sociale forandringer og ændringer i religion og kultur op imod moderniteten. I Danmark og Europa har tilgangen oftest været gennem spørgeskemaundersøgelser og I Indien gennem deltagerobservation og arkivstudier af historiske materialer. I Indien har hovedtemaerne handlet om santalernes begrebsliggørelse af religion og stammeidentitet, tematiseret gennem undersøgelser af kristne missioner, uddannelse, trykt litteratur og moderniget. Andersen her udgivet en række artikler i høj niveau samleværker og tidsskrifter om Santalerne og redigeret og oversat et udvalg af santalske tekster som blev indsamlet af missionærer P.O. Bodding mellem 1892 og 1927. 

Uddannelse

mag.art. & ph.d.

ID: 7868