Trine Brox

Trine Brox

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Viceinstitutleder for forskning 
Som viceinstitutleder for forskning er jeg en del af instituttets ledelsesteam og bidrager til den daglige ledelse af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Mit hovedansvar er at understøtte instituttets overordnede ledelsesmæssige og strategiske mål på forskningsområdet, hvilket omfatter:

  • varetage posten som forperson for instituttets forskningsudvalg,
  • repræsentere instituttet i det Humanistiske Fakultets Forskningsudvalg (FFU),
  • udvikle og lancere initiativer til at understøtte og styrke det lokale forskningsmiljø,
  • udvikle strategier til at tiltrække ekstern forskningsfinansiering,
  • forbedre interne evalueringsprocesser,
  • sikre det høje niveau og mangfoldigheden af forskning, og
  • sammen med instituttets ledelsesteam, implementere og informere om universitetets datamanagementpolitik samt udvikle og rapportere om den årlige risikovurdering.

Jeg er særligt engageret i vores unge forskere og arbejder tæt sammen med ph.d.-koordinatoren i forbindelse med driften, organiseringen og udviklingen af ph.d.-programmet på vores institut, herunder rekruttering af nye ph.d.-stipendiater, karriereudviklingsseminarer og gennemførelse af MUS med postdoc og fratrædelsessamtaler med de færdige ph.d.-stipendiater. Som medlem af Københavns Universitets mentorkorps fungerer jeg også som mentor for adjunkter, og jeg er glad for at vejlede ph.d.er, postdocs og MSC-stipendiater på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

 

Sociale medier

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trinebrox/


Leder af Center for Contemporary Buddhist Studies
https://ccrs.ku.dk/research/centres/centre-for-contemporary-buddhist-studies/ 

Primære forskningsområder

Mine nuværende forskningsprojekter er:

(1) WASTE: Consumption and Buddhism in the age of garbage: Forskningsprojektet italesætter den globale forbrugs- og affaldskrise ved at undersøge affald (eng.: waste) genereret af den religion, der nok mest er kendt for sit anti-materialistiske værdigrundlag, nemlig Buddhismen. Vi opererer med en arbejdsdefinition af buddhistisk affald som ‘affald og restprodukter der er genereret gennem buddhistisk praksis hvortil buddhister tilskriver følelsesmæssig, moralsk og religiøs betydning.’ Ved at betragte affald som en eksemplarisk genstand for tværvidenskabelig kundskabsproduktion, arbejder projektet i et felt bestående af religionsstudier, antropologi, sprogbaserede regionale studier og ‘affaldsstudier.’ Hermed åbner vi op for et nyt forskningsfelt, der undersøger buddhistisk affald og sorteringen mellem det hellige og forkastelige, det rene og beskidte, det levende og det døde, det brugbare og ubrugelige, det evige og forgængelige. Fem studier undersøger buddhistisk affald i form af opbrugte hellige genstander, animeret teknologi, fordærvede madofringer, tilsvinede pilgrimsveje, samt uforgængeligt materiale, som forårsager spirituel og miljømæssig forurening. Projektet søger dermed at berige samtidens forståelse af buddhismen fra en utraditionel og skæv synsvinkel. Samtidig bidrager projektet konkret til vores akutte behov for en bedre forståelse af samtidens affaldsskæbner ved inddragelse af et ofte overset felt, nemlig religion.

(2) Buddhism, Business and Believers: Dette forskningsprojekt opererer indenfor et tværfagligt felt bestående af sprogbaserede regionale studier, antropologi, religionsstudier og økonomi. Formålet er at undersøge nutidige relationer mellem buddhisme og business for dermed at generere indsigt og dybde i en ellers overgeneraliseret og forenklet forståelse af religion som noget, der er forskelligt og adskilt fra den økonomiske sfære. Dette indløses gennem fem studier, der med udgangspunkt i emiske forståelser og praksisser undersøger konkrete instanser, hvor buddhisme og business er sammenfiltret: (1) den buddhistiske markedsplads hvor der handles med materielle og spirituelle varer i Kina; (2) selvforståelsen til nyreligiøse buddhister på jagt efter materiel velstand i Japan; (3) det økonomiske imperium opbygget omkring spirituel og materiel karisma i Sydøstasien; (4) spirituel turisme som strategi for økonomisk udvikling i Indien; og (5) sekulariseringen af buddhistiske praksisser i det danske erhvervsliv. Vi undersøger, hvordan buddhismen medierer skelnen mellem det materielle og det spirituelle, dyd og værdi, gaveøkonomi og vareøkonomi samt både monetær og spirituel værdiskabelse, og vi argumenterer for, at buddhismen derigennem giver mening og værdi til objekter, handlinger og menneskelige relationer i det buddhistiske felt. Projektet er udspændt mellem tre analytiske begreber – materialitet, værdi, udveksling – som sammentænkes for at afklare forholdet mellem religion og økonomi i moderne samfund.

(3) Tibetan Materialities: Materiel kultur spiller en afgørende rolle i konstruktionen af tibetanske virkeligheder, men er i høj grad underteoretiseret inden for tibetanske studier. Først for nylig ser vi forskning på dette området, men der er stadig kun få akademiske fora, der er dedikeret til tibetansk materiel kultur. Som svar på dette har Emma Martin (The University of Manchester), Diana Lange (Universität Hamburg) og jeg oprettet Tibetan Materialities Research Group; et internationalt akademisk forum, der fokuserer på samarbejde, kritisk tænkning og skrivning med det formål at udvikle nye konceptuelle rammer for studiet af tibetanske materialiteter. Gruppen undersøger og problematiserer de dominerende tilgange til tibetansk materiel kultur ved at både at indtænke socialt konstruerede materialiteter, men også de materialer, der udgør de genstande vi studerer. Dette initiativ er vokset ud af vores samarbejde om bloggen Object Lessons from Tibet & the Himalayas. Du kan se vores blog her: https://objectlessonsfromtibetblog.wordpress.com/

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Tibet

Tibetans in exile

Tibetan Buddhism

Contemporary Buddhism

Minorities in China

Cultural translation

Academic writing and argumentation

Methods and research design in Asia Studies

ID: 11221