Oldtid

Mellemøsten

På 1. sal i bygning 10  findes samlingerne for Arabisk, Hebraisk, Mellemøststudier og Persisk.
Samlingerne består af "Semitisk Filologi" (opstilling UnSemFi) og "Iransk Filologi" (opstilling UnIr).  Bøgerne er til hjemlån.

Systematik for Semitisk Filologi • Systematik for Iransk Filologi

Klik for større kort

Assyriologi, Nærorientalsk Arkæologi og Ægyptologi 

På 2. sal i bygning 11 findes samlingerne  Assyriologi, Nærorientalsk Arkæologi og Ægyptologi. De er inddelt i Arkæologi & Assyriologi, Ægyptologi, Actes, Ark met, Serier, Græsk-Romersk (opstilling: UnCN). 
Intet hjemlån, kun til brug på stedet.

Systematik for UnCN og Teoretisk metode

Desuden er der en samling af Islamisk Kunst der hører under forskningscenteret Materiality in Islam Research Initiative (opstilling MIRI).

Systematik for Islamisk Kunst 


Klik for større kort